Minivolejbalový turnaj

Minivolejbalový turnaj - hala Slavie - 5.A Dne 26. 09. 2017 se konal na hale Slavie úžasný minivolejbalový turnaj. Spolu s naší třídou se turnaje účastnily další čtyři školy: Těrlicko, Ostrava, Šenov a ZŠ Školní. Družstva byla rozdělena podle věku žáků do tří kategorií: oranžové, červené a modré. V oranžové - naší skupině se hrálo dva na dva, v červené a modré to bylo tři na tři. Oranžová kategorie hrála přehazovanou, akorát místo přehození se odbíjelo prsty. V červené kategorii se normálně odbíjelo, ale nesmělo se hrát bagrem. No a v modré se hrál volejbal. Soutěžilo se na sedmi hřištích a jedna hra trvala 10 minut. Naše třída byla rozdělena do sedmi družstev. Nakonec bylo vyhodnocení a naš

Ředitelské volno 29. 09. 2017

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná O Z N Á M E N Í Oznamuji, že na základě § 24 odst. 2) Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji z technických důvodů ředitelské volno pro žáky školy na den 29. 09. 2017 (pátek). Školní jídelna automaticky odhlašuje všem stravujícím se žákům na den 29. 09. 2017 stravu – zákonní zástupci již stravu dětí nemusí odhlašovat. Školní družina nebude v provozu. Školní docházka bude pokračovat pro žáky Základní školy Gorkého v pondělí 02. 10. 2017 dle běžného rozvrhu hodin. Mgr. Igor Zaťko ředitel školy ZŠ Gorkého Havířov-Město

Úprava výuky 21. 09. 2017

Úprava výuky 21. 09. 2017 Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná O Z N Á M E N Í Vážení rodiče, z důvodu konání vzdělávací akce pro pedagogy školy v rámci projektu OP VVV Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti Inkluze jsme nuceni upravit dobu ukončení vyučování ve čtvrtek 21. 09. 2017 pro žáky takto: 1.-5. ročník ukončí výuku v 11,00 hodin - odstravování ve ŠJ 11,00-11,30 hodin (pro žáky stravující se ve školní jídelně) 6.-9. ročník ukončí výuku v 11,30 hodin - odstravování ve ŠJ 11,30-12,00 hodin (pro žáky stravující se ve školní jídelně) Provoz školní družiny bude přizpůsoben úpravě vyučovací doby, jinak bez změny. Děkujeme za pochopení. V Havířově 18. 09. 2017

Škola začíná

Škola začíná A opět je po prázdninách a začíná škola. Vstupujeme do nového školního roku 2017/2018. Věříme, že společným úsilím žáků, učitelů i rodičů se nám podaří v novém školním roce vše úspěšně zvládnout. A jak se budeme učit první týden? 4. září 2017 – pondělí 1 vyučovací hodina pro celou školu (7:55 – 8:40) - od 7:45 probíhá zápis do školní družiny ve vestibulu školy - výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat v době od 11:00 do 13:00 hodin 5. září 2017 – úterý - 1. třídy se učí 2 vyučovací hodiny - 1. stupeň se učí 4 vyučovací hodiny - 2. stupeň se učí 5 vyučovacích hodin (první tři hodiny třídnické práce, potom dle stálého rozvrhu) 6. září 2017 – středa - celá škola dle platného ro

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com