Vánoční dílničky 3.B

V neděli 26. listopadu 2017 se sešli v příjemné atmosféře rodiče, děti a přátelé 3.B opět ve škole a tvořili vánoční ozdoby. Tradiční akci připravila paní učitelka třídní Lenka Kadlčíková s rodiči. Jak bylo, co se vyrábělo - podívejte se fotky. Bylo moc fajn. Třídní učitelka Lenka Kadlčíková

Máselnice, valcha? Pro naše třeťáky předměty známé.

Jak se to stane, že se devítileté děti vyrůstající v době plné chytrých telefonů a jiných vymožeností seznámí s máselnicí, valchou a farmařením vůbec? Jednoduše. Zúčastní se ozdravného pobytu ve škole v přírodě. Naši třeťáci ze třídy 3.B pod vedením paní učitelky Lenky Kadlčíkové se stali na několik dní farmáři, zúčastnili se pobytu ve škole v přírodě na chatě Hrádek s připraveným týdenním programem - "Agro Hrádek aneb jak se stát farmářem." Žáci prožili zajímavý týden s řemesly. Prohlédněte si zajímavý týdenní program: Den na salaši - krmení oveček, tradiční výroba sýrů a másla (stloukání másla v máselnici) Gazdovský den - krouhání, šlapání a nakládání zelí, hra na fujaru trombitu, praní na

Informace k elektronické žákovské knížce Bakaláři

Vážení rodiče, V tomto školním roce přechází naše škola na možnost informovat Vás o dění ve škole i o prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka. V 1. pololetí školního roku budeme provozovat elektronickou žákovskou knížku v tzv. zkušebním provozu, což znamená, že budete mít možnost odkudkoliv a kdykoliv sledovat klasifikaci Vašich dětí, osobní rozvrh žáka i plán akcí školy (exkurze, kulturní a sportovní akce) prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V tomto zkušebním provozu je i nadále platná žákovská knížka papírová (obzvláště pro omlouvání žáků z vyučování) současně s elektronickou žákovskou knížkou. Elektronická žá

Návštěva prvňáčků u vedení školy

Jako každoročně i letos se žáci prvního ročníku podívali do "kuchyně" řízení školy při své první návštěvě v prostorách ředitelství. Na krátkém povídání s vedením školy byli žáci seznámeni s prací ředitele, zástupkyně ředitele, ekonomky a sekretářky. Na oplátku předvedli naši prvňáčci část svých znalostí, které se stačili naučit za první dva měsíce školní docházky. Ředitelnou zazněly aktuální básničky o podzimu, zazvučely písničky o zvířátcích a děti si odnesly i malou pozornost.

Testování žáků 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9.ročníku, oznámením náměstka ústředního školního inspektora ze dne 16. 06. 2017, v souladu s příslušnými ustanoveními § 171 školského zákona, Program Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí (č. j. MSMT-4849/2012-K1) byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bude v listopadu roku 2017 provedeno zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Zjišťování bude zaměřeno na ověřování výsledků žáků 9. ročníků základních škol v oblasti sociální gramotnosti. V důsledku toho bude v naší škole probíhat celoplošné ověřování výsledků žáků ve dnech 13. 11. 2017 - 24. 11. 2017. Jelikož je zmiňované elektronické t

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com