Vánoční hra

Žáci dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Volné si připravili divadelní zpracování hry s vánoční tématikou o narození Ježíška. Hru předvedli žákům na 1. i 2. stupni a vystoupili s ní s úspěchem i v domově pro seniory.

Konec roku 2017

Vánoční prázdniny budou od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. A je tady opět konec kalendářního roku. Končí další rok – rok 2017. Máme vánočně vyzdobený vestibul školy i samotné třídy – výrobky z papíru, chvojí, perníku, látek a jiných materiálů. I ve škole jsme se společně rozloučili. Ve třídách na 1. i 2. stupni budou v pátek 22. prosince 2017 vánoční besídky, deváťáci pojedou do planetária do Ostravy. A pak nastanou opravdové Vánoce a vstup do nového roku 2018. Vyučování bude opět zahájeno po vánočních prázdninách ve středu 3. ledna 2018. Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje žákům i přátelům školy krásně prožité Vánoce a šťastný nový rok.

Vánoční sportovní den

Ve středu 13. prosince 2017 se druhý stupeň neučil a věnovali jsme se sportu. Sešli jsme se v hale Slavie, kde se hrál nejdříve florbal - klučičí záležitost (ale v brance byla i dvě děvčata - Žaneta a Jana). Potom se hrála přehazovaná, kde hrála smíšená družstva. Velkým překvapením byla 6.A, která se tohoto turnaje zúčastnila poprvé a porazila i starší žáky. Ceny vítězům věnovalo rodičovské sdružení. Děkujeme. A kdo byl nejúspěšnější ? Florbal: 1. místo - 9.A 2. místo - 6.A 3. místo - 8.B Přehazovaná: 1. místo - 9.B 2. místo - 9.A 3. místo - 7.A

Vánoční jarmark

V úterý 12. prosince 2017 se uskutečnil náš druhý jarmark - tentokrát vánoční. Každá třída si nachystala výrobky - připravené doma i ve škole - a nabízela je v tělocvičně zájemcům. Měli jsme plno a naše výrobky měly úspěch. Akci pořádalo rodičovské sdružení ve spolupráci s učiteli, přáteli školy a samozřejmě s našimi žáky. Na následujících stránkách si můžete prohlédnout fotografie k tomuto článku.

Podzimní deníček 3.A třídy

7. listopadu jsme spolu s paní učitelkou Alici Džupin jeli na dlouho očekávanou akci v Technickém muzeu v Ostravě. Vyhráli jsme totiž 1. místo v městském kole vědomostní soutěže „Poznej a chraň“ a jako odměnu nám Magistrát města Havířova věnoval cenu. Mohli jsme jet na námi vybraný výukový program. Vybrali jsme si „Geometrický svět“. Celé dopoledne jsme poznávali pomocí praktických ukázek a magnetických stavebnic geometrický svět. Moc se nám výukový program v muzeu líbil a slíbili jsme si, že tam určitě ještě někdy zajedeme. 27. listopadu v 15,30 se naše třída 3. A změnila v pracovní dílničky, kde u každého stolu tvořily naše maminky a my děti nějakou vánoční ozdobu. U jednoho stolu se vy

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com