Získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA

Projektem Ekoškola jsme se zabývali v minulých letech a také tento rok se mu nadále věnujeme. Minulé dva školní roky jsme se věnovali tématům třídění odpadů a vodě. Na podzim 2017 nás navštívily dvě auditorky Ekoškoly, které se nechaly provést po naší škole a informovat o všech našich činnostech, které provádíme a následně všechna negativa a pozitiva sepsaly a odevzdaly komisi, která vše posoudila. Asi o měsíc později nám sdělily, že se nám podařilo titul získat, tudíž se ho na konci školního roku chystáme do Prahy titul oficiálně převzít. Rozhodli jsme se, že se budeme snažit titul obhájit. Budeme pokračovat ve zpracovávání našich nynějších témat - VODA a ODPAD - a přidáme jedno nové téma

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com