Den Země

V pátek 27. dubna 2018 jsme se neučili a pořádali jsme různé aktivity ke Dni Země. Děti na 1. stupni kreslily plakáty o přírodě, uklízely kolem školy a na Lučině, byly na vycházce a pozorovaly přírodu. Žáci druhého stupně část dne věnovali úklidu kolem školy a potom se i s nejmenšími žáky přesunuli na havířovské náměstí Republiky, kde probíhala tradiční oslava Dne Země, tentokrát s podtitulem Lesní dobrodružství. V jednotlivých stáncích si zde mohli prohlédnout zábavnou formou děti i dospělí to, jak se v přírodě chovat a pohybovat, a co zde naopak rozhodně nedělat. Bylo zde i okénko prevence městské policie, spousta soutěží a testů. Nechyběli myslivci a samozřejmě i včelaři. Počasí nám i let

Bojovali jsme v zoo

Jarní kolo tradiční soutěže Velká cena zoo se tentokrát věnovalo tématu Louky a pole ČR. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci navštěvující volitelný předmět seminář z přírodopisu. Ti sestavili jeden tým mladších žáků (6. a 7. ročník) a další 4 družstva žáků starších (8. a 9. ročník) a v pátek 23. března jsme vyrazili do ostravské zoologické zahrady. Soutěž probíhá formou testu, který pětičlenné týmy musejí co nejpřesněji vyplnit. Otázky jsou velmi náročné. Naši žáci v obrovské konkurenci družstev z celého kraje uspěli ve lmi dobře a jeden tým získal tak velký počet bodů, že se probojoval do finále. To proběhlo v neděli 8.4. Naši přírodovědci ve složení A. Stráníková, E. Čierňavová, V. Mi

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2018/2019 se koná v pondělí 9. dubna 2018 (od 12:00 do 18:00 h) a v úterý 10. dubna 2018 od 12:00 do 17:00 h. Žádost o zápis do 1. ročníku mohou podat ve stanoveném termínu zákonní zástupci, kteří k ověření bydliště a data narození dítěte předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Těšíme se na Vás. Zápis budou provádět dvě rovnocenné komise. Můžete se zaregistrovat k libovolné komisi, tam, kde bude volný termín (1-obsazeno, 0-volno), který Vám bude vyhovovat. Přihlášení se ke komisi 1: https://www.supersaas.cz/schedule/ZSGH/Zapis1 Přihlášení se ke komisi 2: https://www.supersaas.cz/schedule/ZSGH/Zapis2

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com