Pokusy a měření ve 4.A a 4. B

V průběhu dubna a května k nám v rámci projektu zavítali do obou tříd 4. ročníku studenti Gymnázia Komenského. Pod vedením učitelek paní Pufferové a Šigutové pro nás připravili dvě lekce „Pokusy a měření“. Přinesli s sebou pomůcky, potřeby i látky, se kterými žáci prováděli zajímavé pokusy a ověřovali si různé vlastnosti látek. Obě hodiny byly velmi přínosné a poučné. O obsahu jednotlivých hodin se můžete dozvědět více v naskenovaných přílohách, které sepsaly žákyně Ema Bayerová a Barbora Doležajová ze 4. B. Velmi děkujeme všem studentům i učitelkám, kteří pro nás připravili zpestření výuky, ze kterých si žáci odnesli nové znalosti i dovednosti. Dětem se hodiny líbily a už se těší na další

Akademie k 60. výročí založení školy

Naše škola Gorkého má právě letos 60 let, je to dáma v nejlepších letech, vůbec pro ni ale neplatí, že je mládí pryč a do důchodu daleko. Za dobu své existence vychovala a poslala do života přes 3 300 žáků, vzdělávala se zde spousta zajímavých osobností, v některých případech do lavic usedá již třetí generace dětí z jedné rodiny a je vidět, že jsou tady spokojeni. Ve čtvrtek 17. května 2018 se k tomuto výročí uskutečnila Akademie, ve které vystoupilo 417 účinkujících, tedy téměř celá škola. Do nácviku, výroby rekvizit a kostýmů dali energii a sílu žáci, učitelé a rodiče a výsledek ve všech čtyřech vystoupeních byl odměněn obrovským potleskem. A jaká byla jednotlivá vystoupení? Nádherná, akčn

Pozvání na akademii

Na čtvrtek 17. května 2018 se připravuje naše škola na velkou událost - budeme slavit 60. výročí založení školy. Uskuteční se akademie k tomuto výročí a budou tři představení v KDPB. Jak získat vstupenky na Akademii?

Stavění májky

Je jaro, květen, všechny stromy jsou rozkvetlé a je krásně. Naši malí kamarádi z mateřské školy Radniční slavili jaro, jako každý rok, na školní zahradě, kde stavěli májku. K tomuto pěknému zvyku pozvali i nás, své velké kamarády. Než jsme májku postavili, zatančili jsme si společně tanečky a zazpívali lidové písničky. Pak jsme si spolu pohráli, a protože jsme se museli vrátit do školy, poděkovali jsme za milé dopoledne, rozloučili se a slíbili si, že se opět brzy setkáme. Žáci 2. A třídy a třídní učitelka Milena Nováková

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com