Pěvecká soutěž „Slavíček“ 2019 pro žáky 1. – 5. ročníku

V úterý 26. března se po vyučování sešlo v učebně hudební výchovy 33 soutěžících žáků, 5 porotců a několik diváků. Proběhl první ročník pěvecké soutěže Slavíček. Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií podle jednotlivých ročníků. Každou třídu reprezentovali 3 – 4 nejlepší zpěváci. Zazněly krásné písně - lidové i umělé a byly zazpívány bez hudebního doprovodu. Výkony jednotlivých soutěžících posuzovala porota ve složení: paní učitelky - Nováková, Volná, Tulejová a Kurková. Pátým členem poroty byl Jan Šobra, žák třídy 9. A, který studuje zpěv a hru na housle v lidové škole umění. Milým překvapením bylo i jeho pěvecké vystoupení, které všechny potěšilo a soutěžící inspirovalo. Porota hodnotila

Projekce filmu A Plastic Ocean

Dne 25. března se žáci 3. až 9. ročníků zúčastnili promítání filmu A Plastic Ocean, které probíhalo pod záštitou organizace Greenpeace. Tato organizace v současné době vede kampaň Plast je past, jejíž cílem je omezení používání jednorázových plastů. Snímek byl velmi poučný, zajímavě zpracovaný a místy až šokující. Původní znění s titulky mohlo zejména třeťákům místy činit obtíže, nicméně i ti měli možnost vidět a pochopit nepříjemnou realitu znečištění moří a oceánů. Spousta z nás odcházela z kina s přesvědčením, že je třeba začít chovat se jinak, změnit své spotřebitelské návyky a omezit plastovou stopu. Zhlédnutí tohoto dokumentu mělo vyvolat emoce, diskuze, přemýšlení, změnu. O to nám šlo

Textilnictví – Od nitě po tuniku

Třídy 5. A a 5. B navštívily 14. 3. 2019 výstavní síň Musaion tedy havířovskou pobočku Muzea Těšínska. Paní lektorka Mgr. Lucie Tomiczková si pro žáky připravila interaktivní besedu „Textilnictví“ z hlediska historických období. Počátky textilnictví sahají až do pravěku – od starší a mladší doby kamenné po dobu bronzovou. Žáci se seznámili s nejstaršími nástroji i materiály, které sloužily k šití prvních jednoduchých oděvů: kostěné jehly, šídla, kožešiny a zvířecí šlachy. Tehdy se barvilo zvířecí krví nebo uhlím. První zemědělci už používali rostlinná vlákna: len, kopřivu, konopí a lýko. Dokázali z nich spřádat nitě. Vymysleli jednoduchý tkalcovský stav, který využíval závaží z kamenů a pohy

Ponožkový den

21. 3. Světový den Downova syndromu (a z něho vyplývající Ponožkový den) (zvolené datum nemá nic společného s 1. jarním dnem - bylo stanoveno proto, že Downův syndrom je způsoben trisomií = ztrojením 21. chromozomu) Downův syndrom je vrozená vada, se kterou se ročně v ČR narodí průměrně 50 dětí. "Downíky" poznáme na první pohled - prozradí je menší podsaditá postava, zešikmené oči, kulatá hlava s plochým obličejem, široké ruce s krátkými prsty, … Krom typického vzhledu způsobuje onemocnění pomalejší mentální vývoj (mentální retardaci), pro který je nejstěžejnější začlenění do společnosti. Právě proto si lidé po celém světě v tento den poruchu připomínají a nosí každou ponožku jinou. Ponožk

Jarní návštěva ZOO v Ostravě

V pondělí 18. 3. se žáci semináře z přírodopisu a třída 9. B vydali do ostravské zoo. Měli tam několik úkolů – zúčastnit se soutěže Velká cena zoo 2019, předat finanční částku pro naše adoptivní zvíře a také věnovat zoo vlastnoručně vyrobené ptačí budky a krmítka. Letošní soutěž měla výrazně ochranářskou orientaci – téma neslo název „ Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO“. Soutěžili žáci, kteří navštěvují volitelný předmět seminář z přírodopisu. Soutěž probíhá formou testu ve dvou kategoriích (6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník, včetně žáků z víceletých gymnázií) a žáci soutěží v pětičlenných týmech. Mnohá naše družstva však tvořilo méně členů, někteří z žáků byli nemocní. Otázky byly

Správa blogu přímo z vašich stránek

Správu blogu jsme se pro vás snažili udělat co nejpohodlnější a nejrychlejší! Nejdříve zveřejněte stránky a poté se přihlaste přímo na stránky z počítače nebo z mobilu.Ujistěte se, že se přihlašujete pod účtem, který používáte na Wixu, abyste se přihlásili jako administrátoři. Blog a příspěvky můžete spravovat přímo ze stránek. Stačí se jen přihlásit pod Wix účtem. Nyní jste připraveni psát, upravovat a spravovat příspěvky. Stačí kliknout na Vytvořit příspěvek a poté na Zveřejnit. A je to. Příspěvek je zveřejněn a návštěvníci jej mohou vidět. Navíc můžete také spravovat všechny komentáře k příspěvku – podívejte se, co lidé říkají, co se jim líbí nebo můžete komentáře mazat atd. Pokud právě p

Navrhněte úchvatný blog

Na Wix Blogu můžete vybírat z 8 krásných stylů rozvržení. Ať už dáváte přednost vzhledu ve stylu pohlednic nebo chcete mít blog v redakčním stylu, u nás si vybere opravdu každý. V nastavení blogu si vyberte styl, který je pro vás nejlepší. Například, rozvržení ve stylu dlaždic je populární a pomáhá návštěvníkům snadno najít příspěvky, které je zajímají. Nebo zvolte klasický styl rozvržení s jedním sloupcem, který umožňuje čtenářům skrolovat textem a zobrazit si příspěvky jeden po druhém. Rozvržení ve stylu zobrazení celých příspěvků otevře celý příspěvek s možností nekonečného skrolování. Každý styl rozvržení má v sobě zabudované nejnovější funkce pro sociální sítě. Čtenáři tak mohou velice

Rozšiřujte komunitu na blogu

Pomocí Wix Blogu nebudete jen sdílet vaše názory se světem, ale můžete vytvářet a budovat aktivní online komunitu. Čtenáři se mohou do dění na blogu zapojit tím, že budou sdělovat svoje myšlenky, nápady a budete tak moct i poznávat zajímavé lidi. Zobrazit všechny členy Návštěvníci se mohou velice jednoduše stát členy blogu a získat osobní profilovou stránku. Členové se mohou sledovat navzájem, dívat se na profily ostatních členů, vidět, co se ostatním líbí nebo co komentovali a také dostávat upozornění. Všechny členy si můžete zobrazit kliknutím na ikonu Členové na přihlašovací liště. Rada: Abyste rychle našli nějakého člena, použijte vyhledávání členů a možnosti třídění. #sen

Zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého

Zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2019 / 2020 se koná v pondělí 8. dubna 2019 (od 12:00 do 18:00 h) a v úterý 9. dubna 2019 (od 12:00 do 17:00 h). Žádost o zápis do 1. ročníku mohou podat ve stanoveném termínu zákonní zástupci, kteří k ověření bydliště a data narození dítěte předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Těšíme se na Vás. Zápis budou provádět dvě rovnocenné komise. Pořadí u zápisu nerozhoduje o přijetí dítěte. Pro plynulý průběh zápisu a zamezení dlouhých čekacích časů jsme připravili elektronický objednávkový systém, který můžete využít a jeho prostřednictvím se můžete ke Komisi č.1 nebo Komisi č.2 zaregistrovat a poté se

2. Velikonoční jarmark

Sdružení rodičů při Základní škole Gorkého v Havířově Vás srdečně zve na 2. VELIKONOČNÍ JARMARK, který se bude konat dne 16. dubna 2019 od 15 hodin v tělocvičně Základní školy Gorkého. Těšit se můžete na: třídní stánky s velikonočními ozdobami tvořené dětmi ve škole výstavu velikonočních výrobků dětí a jejich rodinných příslušníků chutné a voňavé dobroty a velikonoční chuťovky připravované zástupci rodičovského sdružení Všechny výrobky si budeme moci zakoupit za symbolické ceny. Jejich koupí přispějete svým dětem na školní výlet, vstupné do kina, divadla či odměny. Pojďme společně oslavit náš druhý školní velikonoční jarmark, oceňme snahu a tvořivost našich dětí. Těšíme se na příjemně stráve

Recitační soutěž – školní kolo

Ve čtvrtek 7. března 2019 se zúčastnilo 12 žáků 4. a 5. ročníku školního kola recitační soutěže. Připravili si přednes poezie. Paní učitelky hodnotily přirozenost dětského projevu, vybavenost recitátora, celkovou úroveň a kulturu projevu. Všichni se snažili překonat trému, občas někoho zklamala paměť. Soutěžilo se ve dvou kategoriích s těmito výsledky: 4. ročník: 1. místo - Valerie Gajánová ze IV. A 2. místo - Viktor Olšar ze IV. B 3. místo - Magdalena Vališová ze IV. B. 5. ročník: 1. místo – Hana Samuhelová z V. A 2. místo - Jan Poláčik z V. A 3. místo – Leontýna Matoušková z V. B Všichni ocenění získali diplom a cenu, každý soutěžící byl odměněn malou sladkostí. Do městského kola postupuj

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com