Konec školního roku 2018/2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme se školním rokem 2018/2019 slavnostně loučili v kině Centrum. Pan ředitel s paní zástupkyní měli krátký proslov, ve kterém zhodnotili tento školní rok. Paní učitelka M. Bartošková a pan učitel J. Jekl přečetli jména dětí celé školy, které získaly pochvalu. Loučící se deváťáci si připravili krátké prezentace o svém působení na naší škole a poděkovali učitelům za jejich práci. A potom už následoval film „Mia a bílý lev“, upozorňující mj. na problém lovu těchto krásných zvířat. V pátek 28. června se potom rozdávalo vysvědčení a začaly vytoužené prázdniny. Vedení školy a všichni pracovníci školy přejí dětem krásné prázdniny.

Koncert pomoci letos pro Centrum Paraple

V pátek 21. června 2019 proběhl v tělocvičně náš tradiční charitativní Koncert pomoci (již třináctý ročník). Dobrovolným vstupným jsme vybrali 10 000 korun. Ty letos věnujeme Centru Paraple, které poskytuje pomoc ochrnutým lidem s poškozením míchy. Koncert trval 90 minut, bylo v něm na 30 čísel – zpěv, tanec, scénky, básničky i sport. Děti naší školy v nich opět předvedly své rozličné dovednosti a byly odměněny obrovským potleskem. Děkujeme účinkujícím za odvahu vystupovat a všem žákům a rodičům za finanční příspěvek.

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení přerušení činnosti družin Rada města Havířova prostřednictvím odboru školství a kultury MMH Svornosti 2 736 01 Havířov-Město Název školy: Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná Přerušení (volno) od-do: 01. 07. – 31. 08. 2019 Zdůvodnění: Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost žáků ve školní družině v období letních prázdnin. Zveřejněno: Datum: 27. 06. 2019 Místo: web školy, úřední deska školy Datum oznámení: V Havířově dne: 27. 06. 2019

Rozloučení s deváťáky ve školní jídelně

Ve středu 26. června 2019 se uskutečnil v naší školní jídelně slavnostní oběd pro žáky devátého ročníku. Paní kuchařky připravily slavnostní oběd, pan ředitel s paní zástupkyní popřáli žákům hodně úspěchů na středních školách i v osobním životě. Deváťáci poděkovali celému kolektivu ŠJ za výborné obědy a milé vystupování.

Úprava výdeje stravy ve školní jídelně

Z organizačních důvodů v průběhu posledního školního týdne před hlavními žákovskými prázdninami upravuji provoz školní jídelny a výdej stravy takto: Pondělí 24. 06. - Středa 26. 06. - 11:30-14:00 hod. (běžný provoz) Čtvrtek 27. 06. - 11:00-13:30 hod. Pátek 28. 06. - 10:00-13:00 hod. Ředitel školy: Mgr. Igor Zaťko

Získali jsme Cenu Ď za podporu ZOO Ostrava

Naše škola byla nominována zoologickou zahradou v Ostravě na „Cenu Ď“, která má za cíl vyjádřit poděkování mecenášům, podporovatelům a dárcům za jejich aktivity. ZOO chtěla nominací ocenit naši dlouholetou podporu lemura Sclaterova, kterého máme v adopci a také podporu dalších záchranných projektů organizovaných ostravskou ZOO. Za dobu naší spolupráce jsme ZOO v Ostravě přispěli částkou přes 115 tisíc korun! Finále se konalo v Praze v pátek 14.6. v budově Nové scény Národního divadla. Za naši školu jsme se akce zúčastnili spolu s panem ředitelem a dvěma žákyněmi ze třídy 9.B. Protože v naší kategorii bylo nominováno celkem 5 organizací či dárců, moc jsme nevěřili, že cena připadne nám. O to

Velký úspěch v tag rugby

Ve středu 12.6.2019 proběhl turnaj bezkontaktního ragby Havířovské ligy škol. Za účasti sedmi škol jsme do soutěže vyslali 2 týmy, které si vedly nadmíru úspěšně. Tag ragby se hraje bez kontaktně s fáborky připevněnými k pásku a v týmu je alespoň jedna dívka. Starší žáci ve složení Daniel Svrček, Dominik Bero, Richard Jelínek, Daniel Jícha, Alexandr Borůvka, Isabela Kurtišová a Amálie Stráníková nenašli v turnaji přemožitele a vybojovali zlatou medaili za 1. místo. Mladší žáci ve složení Maxmilán Číž, Jacob Juračka, Samuel Hoferik, Martin Langer, Adam Brožina, Radim Majer, Samuel Potužák, Kristýna Rapantová, Ema Dvořáková, Natálie Míčová prohráli jen s vítězi turnaje a získali stříbrnou meda

V orientačním běhu jsme nejlepší

V pondělí 6. 5. 2019 se konal závod Havířovské ligy škol v ORIENTAČNÍM BĚHU. V konkurenci 295 závodníků ze 16-ti škol jsme v celkovém hodnocení obsadili 1. místo v kategorii mladších i starších žáků a postoupili jsme do krajského kola. Velkou měrou se o to zasloužila Hana Samuhelová za 1. místo a Lucie Míčková za 2. místo v kategorii do 5. tříd. Jakub Dian získal 2. místo ve stejné kategorii. Ze starších žákyň obsadila 3. místo Leontýna Šimsová a Klára Šimsová. Důležité body získal i Martin Langer za 4. místo. Děkujeme všem našim účastníkům závodu za skvělou reprezentaci školy. Josef Hanibal, učitel TV

Projekt MALÍ VĚDCI

Stejně jako v minulém školním roce, pokračovala i v tom letošním spolupráce naší školy se sousedním Gymnáziem Komenského v projektu Malí vědci. Jeho cílem je obohacení činnostního učení, kdy žáci ZŠ provádějí experimenty z oblasti přírodních věd a v jejich realizaci jim pomáhají žáci a učitelé z gymnázia. Páťáci z tříd p. učitelky Hejdové a p. učitelky Kurkové absolvovali celkem 10 dvouhodinových setkání (5 v každé třídě). Při nich nejprve jedna polovina třídy provádí experimenty, ve druhé polovině probíhá normální výuka a druhou hodinu se žáci vymění. Práce probíhá ve skupinách, vedených žákem SŠ. Témata jednotlivých setkání byla: Měření lidského těla, Vzduch, Pozorování v biologii – mikros

Den pro dárce v ZOO Ostrava

Ve středu 29. května jsme s paní učitelkou Keslerovou navštívily, v rámci akce pro dárce a sponzory, zoologickou zahradu v Ostravě. Nejen, že jsme měly dostatek času na to, si ji celou projít a pozorovat krásy ZOO individuálně, ale taktéž jsme měly možnost navštívit zázemí zvířátek v doprovodu pracovníků ZOO a vyslechnout si jejich komentář. Bylo to opravdu velice zajímavé a mnoha věcem jsme se ani nestačily divit. Na místě jsme se také dozvěděly, že jsme za celou dobu, co jako škola sponzorujeme lemura, darovali na tato krásná a vzácná zvířátka přes 115 000 Kč! A také, že naše škola je nominovaná jako významný dárce na celostátní ocenění dárců. Paní učitelka Tulejová, pan ředitel Zaťko a dv

Soutěž Naše město Havířov se uskutečnila letos už poosmé

Už osmý ročník vědomostně-dovednostní soutěže Naše město Havířov se konal ve středu 5, června 2019 v prostorách ZŠ Gorkého. Tříčlenné týmy žáků 2. stupně opět plnily úkoly na několika stanovištích. Letos byly úkoly zaměřeny na historii Havířova, jeho geografii a místopis, městskou samosprávu, a významné osobnosti spojené s Havířovem. Všichni účastníci prokázali velmi dobré znalosti i schopnost týmové spolupráce. Nejlepšího výsledku pak dosáhly v kategorii ZŠ školy kap. Jasioka, Gorkého a M. Pujmanové. Konečné pořadí v kategorii ZŠ: ZŠ kap. Jasioka36,5 b. (Lucie Szymalová, Tereza Illéšová, Marek Wojkowski) ZŠ Gorkého36 b. (Tomáš Sikora, Tomáš Sourada, John Vicherek) ZŠ M. Pujmanové19 b.(Nela

Páťáci vyrazili na výstavu kaktusů a sukulentů

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 navštívili žáci 5. B prodejní Výstavu kaktusů a sukulentů ve Společenském domě Reneta. Obdivovali různé druhy těchto rostlin. Některé zaujaly svým tvarem nebo velikostí, jiné nádhernými květy různých barev. Kromě kaktusů a sukulentů, které mohli zakoupit nebo vyhrát v tombole, si žáci odnášeli i Návod pro (nejen začínající) pěstitele kaktusů a sukulentů.

Školní atletická olympiáda 1. stupně

V pátek 31. května dopoledne proběhla na hřišti naší školy olympiáda pro žáky 1. – 5. ročníku a štafetový závod tříd. Olympiády se zúčastnilo 120 závodníků, kteří změřili své síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Poděkování patří žákům V. B a IX. B za pomoc na stanovištích nebo za vedení jednotlivých družstev, a také všem učitelům na hřišti i ve třídách za hladký průběh olympiády. Všem vítězům blahopřejeme! Medailová umístění: 1. ročník: 1. místo Sebastián Daneček Elen Řeřuchová 2. místo Václav Molinek Amálie Špryňárová 3. místo David Hantl Věra Weissová 2. ročník: 1. místo Alex Běloušek Adéla Holešová 2.

Veselá Olympiáda přinesla sportovní zápolení i zábavu

V pátek 31. května se ve sportovní hale Žákovská konala, k příležitosti Mezinárodního dne dětí, akce naší školy s názvem VESELÁ OLYMPIÁDA. Zúčastnily se jí všechny ročníky vyššího stupně. Každá třída měla nejprve za úkol ztvárnit vylosovaný stát. Všechny třídy ukázaly svou kreativitu a nápaditost a ty nejlepší byly oceněny sladkou odměnou. Následovaly sportovní aktivity včetně královské disciplíny – přetahované lanem. Po sečtení bodů pak proběhlo vyhlášení výsledků a rozdání odměn všem účastníkům. Velké poděkovaní za konání akce patří, kromě hlavních organizátorů Mgr. Sabině Stráníkové a Mgr. Josefu Hanibalovi, také rodičovskému sdružení. To přispělo na občerstvení, a jeho členové pomáhali i

Deváťáci navštívili opavský Brain Fitness

Jak se také dá učit matematika ukázalo našim deváťákům opavské centrum Brain Fitness. To je společným projektem Mendelova gymnázia a Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Je určeno především pro žáky základních a středních škol, pro které má připraveny workshopy a přednášky s matematickými tématy. Jeho cílem je šířit osvětu a ukazovat, že matematika není strašákem, ale může se stát pro žáky příjemným společníkem a zábavnou disciplínou. Naši deváťáci jej navštívili ve čtvrtek 30. května a absolvovali zde workshop zaměřený na rozvoj prostorové představivosti. Workshop vedl žáky k tomu, že si 3D objekty postupně začínají představovat ve své mysli a učí se s nimi pracovat tak, aby jim

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com