25.06.2020

Vysvědčení si zítra 26. 6. 2020  vyzvednou všichni žáci, kteří nejeví příznaky onemocněním Covid-19, nejsou umístěni v karanténě nebo nepřišli v posledních dnech do styku s osobou pozitivní na Covid-19.

Žáci se dostaví do školy v době 07:40-07:55, vstupují hlavním vchodem a u vchodu podstoupí dezinfe...

23.06.2020

Oznámení přerušení činnosti družin

Rada města Havířova

prostřednictvím odboru školství a kultury MMH

Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Název školy:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Přerušení (volno) na dny:  01. 07. - 31. 08. 2020

Zdůvodnění:

Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost...

16.06.2020

Na základě § 24 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuji na dny 29. 6. - 30. 6. 2020 volné dny pro žáky školy.

V důsledku epidemie Covid-19 přikročí škola k organizačním změnám v závěru školního roku. Aby byla umožněna žákům školy účast na letních táborech již od 27. 6. 2020, vyhlašuji dny ředitel...

31.05.2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně.

Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací akt...

21.05.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 25. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Přihlášení k přípravě na př...

18.05.2020

Výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné se připravit a mnoho rodičů si jistě klade otázku, jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhláš...

07.05.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 11. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o...

23.04.2020

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 06. až 17. dubna 2020 k základnímu vzdělávání od 1. zář...

02.04.2020

Dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Č.j.:MŠMT-12639/2020-l stanovuji termín pro zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2020/2021 na dny

 6. dubna 2020  - 17. dubna 2020

v jed...

20.03.2020

Vláda ČR schválila změnu ve vyplácení ošetřovného při péči o dítě z důvodu uzavření škol, kterou potvrdilo MPSV ve své tiskové zprávě vydané dne 20. 03. 2020. Rodiče budou moci čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let.

Tisková zpráva k nahlédnutí ZDE.

Z důvodu přijatých mimo...

13.03.2020

Protože dosud nemáme bližší informace ke změně termínu stanovenému pro zápis do 1. ročníku, doporučujeme Vám sledovat naše školní webové stránky. Zde rodičům se zájmem zapsat své dítě do naší školy včas oznámíme, jakým způsobem budou moci zápis do 1. ročníku absolvovat.

Školský zákon stanoví povinnost zákonným...

11.03.2020

     Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol bude od středy 11. 03. 2020 až do odvolání probíhat výuka v naší škole distančním způsobem.

     Bližší informace byly zákonným zástupcům zaslány prostřednictvím komunikačního systému Bakaláři-Komens.

Mgr...

10.03.2020

Ministerstvo zdravotnictví dnes sdělilo, že od středy 11. 03. 2020 se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol z důvodu preventivních opatření v souvislosti se šířením koronaviru.

Z uvedeného důvodu bude v naší škole ZŠ Gorkého Havířov přerušena výuka pro žáky školy od 11. 03. 2020 do odvolání...

03.03.2020

Sdělení rodičům k aktuální epidemiologické situaci

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS MSK), jak postupovat při návratu z rizik...

14.02.2020

Oznámení přerušení činnosti družin

Rada města Havířova

prostřednictvím odboru školství a kultury MMH

Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Název školy:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Přerušení (volno) na dny:  17. 02. - 21. 02. 2020

Zdůvodnění:

Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com