© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

     Žáci 9. ročníku naší školy se i letos zúčastnili sbírkově-informační akce Červená stužka. Ta má upozňovat na rizika přenosu viru HIV, který způsobuje zákeřné onemocnění AIDS.
     V pondělí 2.12., za velmi chladného počasí, nabízeli obyvatelům Havířova informační letáčky a zájemcům prodáva...

     I do naší školy se pomalu, ale jistě, vkrádá krásné adventní období provázené čekáním na vánoční svátky. K vánocům patří mnoho symbolů a jedním z těch nejkrásnějších je vánoční stromeček. Jako školní vánoční stromek byla letos vybrána jedlička.

     Na její výzdobu byly...

24.11.2019

     19. října 2019 se třída 1. A zúčastnila se krásného výletu. Pokyny zněly jasně: „Maminko, tatínku, v sobotu 19. 10. 2019 pojedeme s Vámi a Vašimi dětmi na společný výlet do Muchovic. Sraz na vlakovém nádraží v 6:30 hod.“

     Děti, i přes mírný počáteční protest, byly nakonec z podzimní pro...

21.11.2019

     Ve čtvrtek 21.11.2019 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Tentokrát bylo tématicky zaměřeno na období přelomu 19. a 20. století.
     Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků z 8. a 9. ročníků, kteří prokázali rozličnou úroveň znalostí a dovedností při plnění úkolů....

Děti z II. A třídy s paní učitelkou Alicí Džupin chodí již druhým rokem pravidelně na lezeckou stěnu do tělocvičny na ul. Palackého. Počáteční strach z výšek je již překonán, děti se neustále zlepšují a těší se na další výuku pod vedením zkušených trenérek.

      Již druhý ročník halloweenského odpoledne s rodiči se uskutečnil 1. 11. na školní zahradě. Děti se moc těšily, že budou soutěžit, předvedou se v maskách strašidýlek, čarodějnic a kostlivců. Rodiče připravili bohaté občerstvení, pomáhali na stanovištích. Když se setmělo, hledaly děti schovaný poklad. Na...

      pátek 25. 10. se žáci z II. A třídy, spolu s paní učitelkou Alici Džupin, vypravili do Lesní školky U Lišky Pampelišky, aby spolu s malými dětmi prožili pěkné podzimní dopoledne. Přinesli si také draky, a plánovali je dostat do výšky. To se jim také úspěšně povedlo.

     Protože byla rán...

      V pondělí 21. 10. 2019 navštívil naši školu pan Ladislav Holba, který je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě – Kunčičkách. Pan Holba je majitelem a uživatelem vodícího psa - fenky Aminy. Před lety byl u nás na návštěvě se psem Pedrem, který je nyní již na zaslouženém odpočin...

04.09.2019

Reportáž TV POLAR z prvního školního dne na naší škole můžete shlédnout ZDE.

      A opět je po prázdninách a začíná škola. Vstupujeme do nového školního roku 2019/2020. Věříme, že společným úsilím žáků, učitelů i rodičů se nám podaří v novém školním roce vše úspěšně zvládnout.

      A jaký byl první den pro naše prvňáčky?

      Děti v prvních třídách...

28.06.2019

    

     Ve čtvrtek 27. června 2019 jsme se školním rokem 2018/2019 slavnostně loučili v kině Centrum.

     Pan ředitel s paní zástupkyní měli krátký proslov, ve kterém zhodnotili tento školní rok. Paní učitelka M. Bartošková a pan učitel J. Jekl přečetli jména...

27.06.2019

    

     V pátek 21. června 2019 proběhl v tělocvičně náš tradiční charitativní Koncert pomoci (již třináctý ročník). Dobrovolným vstupným jsme vybrali 10 000 korun. Ty letos věnujeme Centru Paraple, které poskytuje pomoc ochrnutým lidem s poškozením míchy.

      Koncert trva...

26.06.2019

      Ve středu 26. června 2019 se uskutečnil v naší školní jídelně slavnostní oběd pro žáky devátého ročníku. Paní kuchařky připravily slavnostní oběd, pan ředitel s paní zástupkyní popřáli žákům hodně úspěchů na středních školách i v osobním životě. Deváťáci poděkovali celému kolektivu ŠJ za výborné obědy a...

07.06.2019

Už osmý ročník vědomostně-dovednostní soutěže Naše město Havířov se konal ve středu 5, června 2019 v prostorách ZŠ Gorkého. Tříčlenné týmy žáků 2. stupně opět plnily úkoly na několika stanovištích. Letos byly úkoly zaměřeny na historii Havířova, jeho geografii a místopis, městskou samosprávu, a významné osobn...

    

     V pátek 31. května dopoledne proběhla na hřišti naší školy olympiáda pro žáky 1. – 5. ročníku a štafetový závod tříd.

     Olympiády se zúčastnilo 120 závodníků, kteří změřili své síly v běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém.

     Poděkov...

Please reload