31.05.2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně.

Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací akt...

     Žáci 9. A a 9. B třídy dostali další zadání do Výtvarné výchovy na téma:COVIDÍME“ z okna pokoje, v němž teď trávíme veškerý čas …“ aneb: Výhled z místa, které je teď nejen mým domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam jsme v době karantény nemohli.

     Jak si por...

22.05.2020

      Nejenom matematika nebo jazyky, ale i zeměpis je pro naše žáky důležitým předmětem.

      Proto náš kolega Jirka Jekl, který působí i na TV FABEX OSTRAVSKO, vytvořil krátké video o Moravskoslezském kraji.

     Podívat se na něj můžete i vy  :-)

18.05.2020

Výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné se připravit a mnoho rodičů si jistě klade otázku, jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhláš...

      Ráda bych se s Vámi podělila o ukázky výtvorů a činností třídy 4. B, v níž je třídní paní učitelka Kurková, a ve které učím pracovní činnosti.

      I přesto, že se v rámci distanční výuky zaměřujeme především na hlavní předměty, děti si, stejně jako v mé třídě 4. A, našly čas na...

06.05.2020

     I v době distančního vzdělávání naši asistenti pedagogů pomáhají třídním učitelům v náročné situaci s domácím vzděláváním dětí na dálku. A k tomu navíc vyrábí pomůcky pro svěřené děti. Příkladem jsou pracovní sešity pro děti se SVP, které vyrobila p. L. Hlisnikowská.

      Prohlédnout si je...

      Škola a její prostory jsou sice již delší dobu uzavřeny žákům, to ale neplatí pro ostatní živé tvory. Rostliny a živočichové jsou v plné aktivitě zejména na naší školní zahradě.

     Dalo by se možná říci, že zvířatům klid bez přítomnosti žáků vyloženě prospívá. Zahrada je plná p...

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze Vám posílám návrhy pro zpestření a dobrou náladu pro Vaše děti v této nelehké situaci. Obsahuje odkazy na videa s návody na tvoření a cvičení, ale i na stránky plné další zábavy.

Věřím, že videa děti pobaví a trošku jim navodí atmosféru, kterou společně zažíváme ve školn...

     Ani naše třída v tomto složitém období nezahálí. Pilně opakujeme, ale probíráme i nové učivo. To vše ze svých domovů a za velké pomoci rodičů.

    Vím, že se mnohým do toho někdy nechce, ale úkoly většina plní v termínu a někteří si nacházejí čas i na jiné aktivity (přiložené fotografi...

     Na konci minulého týdne jsem dostala e-mail s prezentací od svého žáka Vojtíška Kupky ze 3.A, který bydlí se svými rodiči na „domečku“ a mají malé hospodářství. Vojtův tatínek mi psal: „Samozřejmě jsem mu s prezentací pomohl, ale režie a pracovní činnosti jsou autentické. Vojtík to dělá s radostí a každý...

      Ani naši deváťáci doma nezahálí a pečlivě se připravují na přijímací zkoušky.

     I přes všechny studijní činnosti si našli čas na Výtvarnou výchovu a naprosto úžasně zpracovali zadané téma „Na co se nejvíc těším?“ (zpracování volné)

     Jak se jim díla povedla, posuďt...

    Také ve třídě 1. A probíhá v těchto týdnech distanční výuka. Děti plní své úkoly doma, za pomoci rodičů. Ale nezapomínají ani na pobyt na čerstvém vzduchu.

     Velké poděkování patří, za pomoc dětem a spolupráci s třídní učitelkou na dálku, všem rodičům!

Milena Nováková,...

     Nařízením vlády ze dne 11. 3. 2020 byla zrušena prezenční výuka a nyní je vedena tzv. distanční výuka. To znamená, že se děti učí „ z domova“.

     Přes počáteční problémy se už nyní daří s dětmi i rodiči komunikovat. Děti plní pilně zadané úkoly, a dokonce nezapomínají ani na předměty...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com