25.10.2017

Oznámení přerušení činnosti školní družiny


V době od 26. 10. 2017 do 27. 10. 2017 je přerušena činnost školní družiny pro zjištěný nezájem zákonných zástupců o přítomnost žáků ve školní družině v období podzimních prázdnin.


V Havířově dne: 25. 10. 2017


ředitel školy Igor Zaťko

24.10.2017

Ve čtvrtek 19.10. a pátek 20.10. 2017 se žáci 5., 7., 8. a  9. ročníku vydali do Českého Těšína, aby zhlédli nejlepší žákovské a studentské filmy s environmentální tematikou v rámci přehlídky s názvem Envofilm. Akci pořádá už druhým rokem Albrechtova střední škola. Všechny filmy spojuje téma životního prostře...

06.10.2017

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

O Z N Á M E N Í

Vážení rodiče,

z důvodu konání druhé vzdělávací akce pro pedagogy školy v rámci projektu OP VVV Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti Inkluze jsme nuceni upravit dobu ukončení vyučování ve úterý 10. 10. 2017 pro žáky takto:...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com