26.11.2017

V neděli 26. listopadu 2017 se sešli v příjemné atmosféře rodiče, děti a přátelé 3.B opět ve škole a tvořili vánoční ozdoby. Tradiční akci připravila paní učitelka třídní Lenka Kadlčíková s rodiči.
Jak bylo, co se vyrábělo - podívejte se fotky.
Bylo moc fajn.

Třídní učitelka Lenka Kadlčíková

Jak se to stane, že se devítileté děti vyrůstající v době plné chytrých telefonů a jiných vymožeností seznámí s máselnicí, valchou a farmařením vůbec? Jednoduše. Zúčastní se ozdravného pobytu ve škole v přírodě. Naši třeťáci ze třídy 3.B pod vedením paní učitelky Lenky Kadlčíkové se stali na několik dní farmá...

14.11.2017

Vážení rodiče,

V tomto školním roce přechází naše škola na možnost informovat Vás o dění ve škole i o prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka.

V 1. pololetí školního roku budeme provozovat elektronickou žákovskou knížku v tzv. zkušebním prov...

13.11.2017

Jako každoročně i letos se žáci prvního ročníku podívali do "kuchyně" řízení školy při své první návštěvě v prostorách ředitelství.  Na krátkém povídání s vedením školy byli žáci seznámeni s prací ředitele, zástupkyně ředitele, ekonomky a sekretářky.

Na oplátku předvedli naši prvňáčci část svých znalostí, kter...

08.11.2017

Vážení rodiče žáků 9.ročníku,

oznámením náměstka ústředního školního inspektora ze dne 16. 06. 2017, v souladu s příslušnými ustanoveními § 171 školského zákona, Program Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí (č. j. MSMT-4849/2012-K1) byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bude v li...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com