20.12.2017

Žáci dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Volné si připravili divadelní zpracování hry s vánoční tématikou o narození Ježíška. Hru předvedli žákům na 1. i 2. stupni a vystoupili s ní s úspěchem i v domově pro seniory.

18.12.2017

Vánoční prázdniny budou od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018.

A je tady opět konec kalendářního roku. Končí další rok – rok 2017.

Máme vánočně vyzdobený vestibul školy i samotné třídy – výrobky z papíru, chvojí, perníku, látek a jiných materiálů. I ve škole jsme se společně rozloučili.

Ve třídách n...

Ve středu 13. prosince 2017 se druhý stupeň neučil a věnovali jsme se sportu. Sešli jsme se v hale Slavie, kde se hrál nejdříve florbal - klučičí záležitost (ale v brance byla i dvě děvčata - Žaneta a Jana). Potom se hrála přehazovaná, kde hrála smíšená družstva. Velkým překvapením byla 6.A, která se tohoto t...

12.12.2017

V úterý 12. prosince 2017 se uskutečnil náš druhý jarmark - tentokrát vánoční. Každá třída si nachystala výrobky - připravené doma i ve škole - a nabízela je v tělocvičně zájemcům. Měli jsme plno a naše výrobky měly úspěch.
Akci pořádalo rodičovské sdružení ve spolupráci s učiteli, přáteli školy a samozřejmě...

12.12.2017

7. listopadu jsme spolu s paní učitelkou Alici Džupin jeli na dlouho očekávanou akci v Technickém muzeu v Ostravě. Vyhráli jsme totiž 1. místo v městském kole vědomostní  soutěže „Poznej a chraň“ a jako odměnu nám Magistrát města Havířova věnoval cenu. Mohli jsme jet na námi vybraný výukový program. Vybr...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com