26.04.2019

Už druhým rokem na naší škole uspořádalo rodičovské sdružení akci s názvem Velikonoční jarmark. Letos tomu tak bylo v úterý 16. dubna od 15:00 do 18:00, opět v tělocvičně školy. Každá třída měla svůj „stánek“, v němž nabízela výrobky přichystané buď samotnými žáky, nebo vytvořenými za pomoci rodičů. Mohli jst...

Včelařská soutěž o sladkou odměnu probíhala na naší škole od pátku 12. 04. do středy 17. 04. 2019. Akce se konala pod vedením vedoucího včelařského kroužku Abrožíci, který pracuje mnoho let při ZŠ Frýdecká v Havířově -Bludovicích.

Pan Vavřík ve vestibulu školy nainstaloval 10 tabulí, na kterých mohli žáci získ...

17.04.2019

Oznámení přerušení činnosti školní družiny.
Dne 18. 04. 2019 je přerušena činnost školní družiny pro zjištěný nezájem zákonných zástupců o přítomnost žáků ve školní družině v období velikonočních prázdnin žáků.


V Havířově dne: 17. 04. 2019


ředitel školy Igor Zaťko

16.04.2019

Třída 1. B přivítala letošní jaro velikonoční dílničkou. V neděli 7. 4. 2019 se sešly děti společně se svými rodiči a sourozenci ve třídě, kde pro ně měla paní učitelka Kadlčíková připraven program plný zábavného tvoření. Užili jsme si spoustu legrace u vyrábění beránků, tulipánů, kytiček, kuřátek a dalších v...

15.04.2019

Projekt Ovoce a zelenina do škol a projekt Mléko do škol se nám moc líbí. Pravidelně co čtrnáct dní dostáváme ve škole na svačinku složenou z ovoce, ovocné šťávy, zeleninu, zeleninové šťávy, mléko, jogurty a různé druhy sýrů.

Naposledy jsme dostali mléko, šťávu z jablek a červené řepy a velikou krabici s hrozn...

14.04.2019

Ve dnech 08. – 09. 04. 2019 se konal ve všech základních školách Havířova již tradiční zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu do naší školy se dostavilo celkem 62 dětí se svými zákonnými zástupci. Zápis jsme v úterý v podvečer uzavřeli s konečným počtem přijatých 55 dětí.

Na naše...

Již řadu let navštěvuje naše žáky 2. stupně lektor prevence pan Michal Malina z občanského sdružení ZIP. V tomto školním roce se již podruhé jeho besed zúčastnili i žáci 5. ročníku. S lektorem se seznámili již na podzim, kdy přišel žákům přiblížit nebezpečí kouření a jeho škodlivost na zdraví člověka.

...

A opět uplynul další rok a naši školu navštívili u příležitosti Dne učitelů její bývalí pracovníci, nyní již důchodci – nejen z řad učitelů, ale i správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny. Společné setkání – bývalých i současných pracovníků školy – se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019. Krátký kulturní...

2. duben byl v roce 2007 vyhlášen Organizací spojených národů Světovým dnem porozumění autismu. Už 12 let celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem s autismem prostřednictvím mnoha osvětových akcí. Ani letos nebude Česká republika výjimkou.

Dominantním prvkem druhého dubna bude modrá barva, která je barvou...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com