25.05.2019

My, žáci 9. A třídy, jsme se ve dnech 9. – 10. května zúčastnili výměnného pobytu s žáky ZŠ z Liberce-Vratislavic, o kterém se krátce zmíníme.

Po příjezdu do Liberce dne 9. května jsme se v odpoledních hodinách setkali s žáky 9. ročníku ZŠ Vratislavice, kteří si pro nás připravili zajímavý program. Nejprv...

21.05.2019

Ke dni matek si děti z 1. A třídy pod vedením paní učitelky Alice Džupin připravili besídku. Děti recitovaly, zpívaly a tančily. Vrcholem besídky byla hra O dvanácti měsíčkách, která nás pobavila vtipnými projevy a kostýmy.

Při závěrečném sborovém zpěvu některým z nás i ukápla slzička. Naštěstí paní učitelka b...

          13. května 2019 se na Základní škole Moravská konal již 15. ročník dějepisné soutěže PERMONÍČEK, která je určena žákům 6. a 7. ročníků havířovských základních škol. Účastní se však i žáci z blízkého okolí, např. Albrechtic a Stonavy. Soutěž se zaměřuje na děje...

V pátek 3. 5. 2019 jsme se zúčastnili soutěže Pevnost Moravská připravené panem Bc. Jaroslavem Drlíkem na Základní škole Moravská. Letošní desátý ročník soutěže se opět moc povedl. Téma bylo tentokrát velice naučné, některým i blízké, neboť jsme se dozvěděli mnoho nového o J. Verneovi, na kterého byla soutěž...

Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili tradičních dvou soutěží v dopravní výchově.

První proběhla na ZŠ Moravská dne 25. 4. 2019 a soutěžili v ní tito žáci:

Za 1. kategorii Jakub Dian (4. A), Petra Lišková (4. B), Mariana Szeligová (5. A), Vojtěch Kielar (5. B) a získali jako družstvo krásné 2. místo.

Ve 2....

10.05.2019

Po několika letech zavítala v úterý 7. 5. 2019 opět na naši školu společnost na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS. Se svým zajímavým programem představila žákům jednotlivé druhy dravců a také je předvedla v ukázkách. Děti se tak mohly dozvědět mnoho zajímavého o těchto krásných a užitečných živočiších.

09.05.2019

 V úterý 7. května se na hřišti ZŠ M. Kudeříkové uskutečnila branná soutěž čtyřčlenných týmů 8. tříd Wolfram 2019. Naši školu reprezentoval tým ve složení Adéla Brodecká, Katka Kochová, Adam Bednář a Marek Brodecký. S osmi nelehkými disciplínami (mj. střelba ze vzduchovky, vytrvalostní běh, vědomostní so...

06.05.2019

V pátek 26. 4. probíhal na náměstí Republiky, jako každý rok, DEN ZEMĚ. Letos se však zde mimo jiné uskutečnila soutěž pro dvojice s názvem Adam a Eva a z naší školy se zúčastnily dva páry. Hned v úvodu jsme se spolu s dalšími 7 dvojicemi vrhli na jednotlivé disciplíny. Jelikož téma letošního ročníku neslo ná...

V pátek 26. dubna 2019 se i naše škola přidala k akcím připomínajícím nutnost ochrany životního prostředí na naší planetě. Zapojily se do nich všechny třídy a to rozličnými činnostmi.

Žáci 1. stupně se věnovali tvorbě plakátů, poznávání přírodnin a doplňování pracovních listů s tématikou Dne Země. Dále uklízel...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com