23.04.2020

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili ve dnech 06. až 17. dubna 2020 k základnímu vzdělávání od 1. zář...

     Na konci minulého týdne jsem dostala e-mail s prezentací od svého žáka Vojtíška Kupky ze 3.A, který bydlí se svými rodiči na „domečku“ a mají malé hospodářství. Vojtův tatínek mi psal: „Samozřejmě jsem mu s prezentací pomohl, ale režie a pracovní činnosti jsou autentické. Vojtík to dělá s radostí a každý...

13.04.2020

     Máme kreativní zábavu pro naše žáky, kteří mají momentálně uzavřenou školu! Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlásil jubilejní 10. ročník literární soutěže Čertovské pohádky.

     Děti ze základních škol v celém Moravskoslezském kraji opět můžou pustit uzdu svým fantaziím a...

      Ani naši deváťáci doma nezahálí a pečlivě se připravují na přijímací zkoušky.

     I přes všechny studijní činnosti si našli čas na Výtvarnou výchovu a naprosto úžasně zpracovali zadané téma „Na co se nejvíc těším?“ (zpracování volné)

     Jak se jim díla povedla, posuďt...

    Také ve třídě 1. A probíhá v těchto týdnech distanční výuka. Děti plní své úkoly doma, za pomoci rodičů. Ale nezapomínají ani na pobyt na čerstvém vzduchu.

     Velké poděkování patří, za pomoc dětem a spolupráci s třídní učitelkou na dálku, všem rodičům!

Milena Nováková,...

     Nařízením vlády ze dne 11. 3. 2020 byla zrušena prezenční výuka a nyní je vedena tzv. distanční výuka. To znamená, že se děti učí „ z domova“.

     Přes počáteční problémy se už nyní daří s dětmi i rodiči komunikovat. Děti plní pilně zadané úkoly, a dokonce nezapomínají ani na předměty...

02.04.2020

Dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 Č.j.:MŠMT-12639/2020-l stanovuji termín pro zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2020/2021 na dny

 6. dubna 2020  - 17. dubna 2020

v jed...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com