31.05.2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně.

Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací akt...

     Žáci 9. A a 9. B třídy dostali další zadání do Výtvarné výchovy na téma:COVIDÍME“ z okna pokoje, v němž teď trávíme veškerý čas …“ aneb: Výhled z místa, které je teď nejen mým domovem, ale i školou, kanceláří, tělocvičnou a dalšími místy, kam jsme v době karantény nemohli.

     Jak si por...

22.05.2020

      Nejenom matematika nebo jazyky, ale i zeměpis je pro naše žáky důležitým předmětem.

      Proto náš kolega Jirka Jekl, který působí i na TV FABEX OSTRAVSKO, vytvořil krátké video o Moravskoslezském kraji.

     Podívat se na něj můžete i vy  :-)

21.05.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 25. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Přihlášení k přípravě na př...

     Vzhledem k blížícímu se termínu dobrovolného nástupu žáků 1. stupně do škol, přinášíme pro přihlášené strávníky tyto bližší informace.

      Na základě vyplněného dotazníku k závaznému přihlášení žáků 1. stupně k přítomnosti ve škole, přihlásili rodiče své děti současně i k odběru oběd...

18.05.2020

Výuka ve druhém pololetí tohoto školního roku probíhá zcela nestandardním způsobem za situace, na kterou nebylo možné se připravit a mnoho rodičů si jistě klade otázku, jak bude probíhat hodnocení žáků na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhláš...

      Ráda bych se s Vámi podělila o ukázky výtvorů a činností třídy 4. B, v níž je třídní paní učitelka Kurková, a ve které učím pracovní činnosti.

      I přesto, že se v rámci distanční výuky zaměřujeme především na hlavní předměty, děti si, stejně jako v mé třídě 4. A, našly čas na...

     Na ZŠ Gorkého začala první vlna uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Od 11. 05. 2020 je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

     Docházka není pro žáky 9. ročníku povinná, přesto se k přítomnosti ve škole při...

07.05.2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 11. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o...

06.05.2020

     I v době distančního vzdělávání naši asistenti pedagogů pomáhají třídním učitelům v náročné situaci s domácím vzděláváním dětí na dálku. A k tomu navíc vyrábí pomůcky pro svěřené děti. Příkladem jsou pracovní sešity pro děti se SVP, které vyrobila p. L. Hlisnikowská.

      Prohlédnout si je...

      Škola a její prostory jsou sice již delší dobu uzavřeny žákům, to ale neplatí pro ostatní živé tvory. Rostliny a živočichové jsou v plné aktivitě zejména na naší školní zahradě.

     Dalo by se možná říci, že zvířatům klid bez přítomnosti žáků vyloženě prospívá. Zahrada je plná p...

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze Vám posílám návrhy pro zpestření a dobrou náladu pro Vaše děti v této nelehké situaci. Obsahuje odkazy na videa s návody na tvoření a cvičení, ale i na stránky plné další zábavy.

Věřím, že videa děti pobaví a trošku jim navodí atmosféru, kterou společně zažíváme ve školn...

     Ani naše třída v tomto složitém období nezahálí. Pilně opakujeme, ale probíráme i nové učivo. To vše ze svých domovů a za velké pomoci rodičů.

    Vím, že se mnohým do toho někdy nechce, ale úkoly většina plní v termínu a někteří si nacházejí čas i na jiné aktivity (přiložené fotografi...

Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com