top of page

Účastnili jsme se výzkumu WHO


Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku 1983.

Česká republika se účastní studie od roku 1993 a v současné době je studie koordinována vědeckým týmem z Univerzity Palackého v Olomouci. V letošním školním roce se studie celosvětově účastnilo více než 250 000 žáků. V České republice bylo zapojeno přes 270 základních škol a víceletých gymnázií ze všech krajů s celkovým výzkumným souborem čítajícím bezmála 15 000 žáků.

Hlavním cílem studie je zkoumání zdraví a životního stylu dětí a dospívajících. Vzhledem ke svému charakteru studie umožňuje sledování dlouhodobých trendů např. konzumace ovoce, zeleniny, či slazených nápojů, užívání návykových látek, nebo plnění spánkových či pohybových doporučení.

Zcela unikátně pak studie nabízí srovnání českých dětí s vrstevníky z řady jiných států. Klíčová zjištění z dřívějších let výzkumu jsou prezentována na stránkách www.zdravagenerace.cz. Na téže stránce pak budou od podzimu 2022 postupně zveřejňovány i výsledky letošního šetření.


Commentaires


Archiv
bottom of page