top of page

Školní kolo Biologické olympiády


Žáci navštěvující v naší škole přírodovědný kroužek se pustili do řešení úkolů Biologické olympiády. Jde o soutěž, ve které prokazují své znalosti v oblasti přírodopisu ve třech částech – laboratorní úkol, poznávání organismů a test.

Soutěž připravuje ústřední komise BiO pod hlavičkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Část úkolů tvoří učivo přírodopisu ZŠ a další část žáci mohou nastudovat z tzv. „přípravného textu“, který je pro daný ročník zpracován. K úspěšnému řešení této soutěže se tedy musejí soutěžící skutečně důkladně připravit.

Letošní ročník BiO je již 58. v pořadí a jeho téma je „Lužní les“. Školní kolo začalo řešit celkem 10 žáků 2. stupně. Někteří však kvůli nemoci či z jiných důvodů nesplnili všechny tři části.

Výsledky na 1. - 3. místě:

Kategorie 6. + 7. r.

1.Tobiáš Pszczolka

2.Vendula Dorušincová

3.Eliška Navrátilová

Kategorie 8. + 9. r.

1.Benjamin Vašek

2.Klára Szokalová

3. Natali Olíková

2 nejlepší žáci v každé kategorii postupují do okresního kola, které se uskuteční na jaře. Tito žáci ještě musejí zpracovat samostatný úkol – jakousi jednoduchou vědeckou práci. Všem účastníkům soutěže děkuji za jejich snahu a ochotu se učit víc, než je v učebnicích. Našim reprezentantům v okresním kole držíme všichni pěsti, ať uspějí co nejlépe.

L. Tulejová


Kommentare


Archiv
bottom of page