top of page

Školní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

V úterý 1. 2. proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Letos se koná již 51. ročník této soutěže s tematickým zaměřením „Šlechta v proměnách času“. Nejedná se o učivo, které by se nějak podrobněji, a hlavně uceleněji v hodinách probíhalo, ale prolíná se učivem dějepisu od počátku středověku. Je součástí kapitol o společnosti, politických i kulturních dějin. Proto nebyla příprava na test snadná. Naštěstí organizátoři stále více zaměřují svou pozornost na práci s textem, na schopnost najít v něm důležité informace. Samozřejmě, že je potřeba mít obecnější přehled z hodin dějepisu.

Nakonec se našlo 12 odvážných, kteří do toho šli. Podle dosažených výsledků musíme říci, že prokázali bohaté znalosti a většinu soutěžních úkolů s přehledem zvládli. A jak to všechno nakonec dopadlo?

Na 1. místě se se ztrátou pouhých 4 bodů ze 60 umístil JAN POLÁČIK (8.A). Za ním skončil v těsném závěsu PETR KUPKA (8.B), neztratila se však ani děvčata, a to konkrétně EMA BAYEROVÁ (8.B) a ELIŠKA BOCKOVÁ (9.B), které se shodným počtem bodů obsadily 3. místo.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast.


Martina Novotná a Tomáš Vlček

Comments


Archiv
bottom of page