top of page

Škola začíná

Škola začíná

A opět je po prázdninách a začíná škola. Vstupujeme do nového školního roku 2017/2018. Věříme, že společným úsilím žáků, učitelů i rodičů se nám podaří v novém školním roce vše úspěšně zvládnout.

A jak se budeme učit první týden?

4. září 2017 – pondělí

1 vyučovací hodina pro celou školu (7:55 – 8:40)

- od 7:45 probíhá zápis do školní družiny ve vestibulu školy

- výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat v době od 11:00 do 13:00 hodin

5. září 2017 – úterý

- 1. třídy se učí 2 vyučovací hodiny

- 1. stupeň se učí 4 vyučovací hodiny

- 2. stupeň se učí 5 vyučovacích hodin (první tři hodiny třídnické práce, potom dle stálého rozvrhu)

6. září 2017 – středa

- celá škola dle platného rozvrhu (i odpolední vyučování)

A jaký byl první den pro naše prvňáčky?

První třídy pro děti letos připravily paní učitelky třídní - Inka Mifková a Zdeňka Tesarčíková. Třídy1.A i 1.B byly pěkně vyzdobené a na lavicích děti čekaly dárečky. Prvňáci přišli do školy s krásnými aktovkami, s kornouty sladkostí a kytičkami a doprovázeli je rodiče, prarodiče, sourozenci a přátelé.

Děti se pěkně usadily a nedočkavě čekaly na první hodinu ve škole. Většina dětí se již těšila do školy, ale objevily se i slzičky, které paní učitelky milým slovem rozptýlily. Dětem přišel popřát hodně úspěchů pan ředitel i paní zástupkyně a také hosté – zástupce z magistrátu – primátorka města Mgr. Jana Feberová a zástupce kraje - vedoucí odboru školství PaedDr. Libor Lenčo.

Přejeme všem hodně úspěchů a radosti a velmi málo zoufalých situací po celý školní rok.

Archiv
bottom of page