top of page

Testování žáků 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9.ročníku,

oznámením náměstka ústředního školního inspektora ze dne 16. 06. 2017, v souladu s příslušnými ustanoveními § 171 školského zákona, Program Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí (č. j. MSMT-4849/2012-K1) byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bude v listopadu roku 2017 provedeno zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.

Zjišťování bude zaměřeno na ověřování výsledků žáků 9. ročníků základních škol v oblasti sociální gramotnosti.

V důsledku toho bude v naší škole probíhat celoplošné ověřování výsledků žáků ve dnech 13. 11. 2017 - 24. 11. 2017. Jelikož je zmiňované elektronické testování žáků z oblasti sociální gramotnosti povinné, zúčastní se ho i žáci naší školy.

Testy budou mít časovou dotaci 70 minut a žáci je budou plnit elektronicky v jednom vyučovacím dni.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ Gorkého

Archiv
bottom of page