top of page

Návštěva prvňáčků u vedení školy

Jako každoročně i letos se žáci prvního ročníku podívali do "kuchyně" řízení školy při své první návštěvě v prostorách ředitelství. Na krátkém povídání s vedením školy byli žáci seznámeni s prací ředitele, zástupkyně ředitele, ekonomky a sekretářky.

Na oplátku předvedli naši prvňáčci část svých znalostí, které se stačili naučit za první dva měsíce školní docházky. Ředitelnou zazněly aktuální básničky o podzimu, zazvučely písničky o zvířátcích a děti si odnesly i malou pozornost.

Archiv
bottom of page