top of page

Vánoční hra


Žáci dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Volné si připravili divadelní zpracování hry s vánoční tématikou o narození Ježíška. Hru předvedli žákům na 1. i 2. stupni a vystoupili s ní s úspěchem i v domově pro seniory.

Archiv
bottom of page