top of page

Vánoční jarmark

V úterý 12. prosince 2017 se uskutečnil náš druhý jarmark - tentokrát vánoční. Každá třída si nachystala výrobky - připravené doma i ve škole - a nabízela je v tělocvičně zájemcům. Měli jsme plno a naše výrobky měly úspěch. Akci pořádalo rodičovské sdružení ve spolupráci s učiteli, přáteli školy a samozřejmě s našimi žáky.

Na následujících stránkách si můžete prohlédnout fotografie k tomuto článku.

Archiv
bottom of page