top of page

Den Země


V pátek 27. dubna 2018 jsme se neučili a pořádali jsme různé aktivity ke Dni Země. Děti na 1. stupni kreslily plakáty o přírodě, uklízely kolem školy a na Lučině, byly na vycházce a pozorovaly přírodu.

Žáci druhého stupně část dne věnovali úklidu kolem školy a potom se i s nejmenšími žáky přesunuli na havířovské náměstí Republiky, kde probíhala tradiční oslava Dne Země, tentokrát s podtitulem Lesní dobrodružství.

V jednotlivých stáncích si zde mohli prohlédnout zábavnou formou děti i dospělí to, jak se v přírodě chovat a pohybovat, a co zde naopak rozhodně nedělat.

Bylo zde i okénko prevence městské policie, spousta soutěží a testů. Nechyběli myslivci a samozřejmě i včelaři.

Počasí nám i letos přálo a všichni jsme společně prožili krásný den.

Archiv
bottom of page