top of page

Soutěž Naše město Havířov


7. ročník soutěže Naše město Havířov vyhrála ZŠ Marie Kudeříkové

Ve středu 6. června 2018 se na základní škole Gorkého uskutečnil 7. ročník soutěže Naše město Havířov. V konkurenci šesti týmů z havířovských základních škol se jako největší znalci svého města ukázali reprezentanti ze ZŠ Marie Kudeříkové - Matyáš Fliega, Martin Kisza a Vojtěch Zupka. Na druhém místě skončilo družstvo ZŠ Gorkého, ve složení Kateřina Slížová, Jana Juřenová a Tomaš Sikora, bronzovou medaili získali Jakub Nohel, Martin Kičmer a Dominik Urbančík ze ZŠ K. Světlé.

Naše město Havířov je znalostně dovednostní soutěží tříčlenných týmů pořádaná pro žáky druhého stupně havířovských základních škol. Její účastníci plní na několika stanovištích úkoly týkající se historie i současnosti města. Musejí prokázat znalosti z dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy i přírodopisu, ale také poznávat osobnosti spojené s Havířovem.

Letošní 7. ročník byl zároveň prvním, ve kterém své znalosti o Havířovu poměřili i žáci I. stupně. V premiéře zvítězili žáci ZŠ Gorkého (Agáta Studnická, Barbora Königová, David Firla) před kamarády ze ZŠ Marie Kudeříkové.

Všichni účastníci byli za své výborné znalosti a výkony odměněni upomínkovými předměty, které věnoval Magistrát města Havířova a členové týmů na stupních vítězů obdrželi poukázky na knižní odměny. Pro vítězný tým je navíc jako bonus připraven den s primátorkou Janou Feberovou.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, vítězům gratulujeme a těšíme se na příští ročník.

Za organizátory Mgr. Jiří Jekl, Mgr. Martina Novotná a Mgr. Tomáš Vlček, ZŠ Gorkého Havířov.

Konečné pořadí 7. ročníku soutěže:

1. ZŠ M. Kudeříkové 42,5b.

2. ZŠ Gorkého 42 (čistý čas na soutěžních stanovištích: 41 min.)

3. ZŠ K. Světlé 42 (čistý čas na soutěžních stanovištích: 54 min.)

4. ZŠ Žákovská 40

5. ZŠ Mládežnická 37,5

6. ZŠ Kpt. Jasioka 29

I. stupeň:

ZŠ Gorkého 29,5b.

ZŠ M. Kudeříkové 12

Archiv
bottom of page