top of page

Červnové akce 4. ročníku


Po návratu ze školy v přírodě v Holčovicích v hotelu Zlatá Opavice nás v červnu čekalo několik akcí.

Na Den dětí proběhla pro obě třídy dvouhodinová beseda „Finanční gramotnost“, ve které si žáci zopakovali učivo, které je součástí vlastivědy. Pak se vydali na výstavy. Třída 4. A na výstavu obrazů „Z dějin národu českého“ do KDLJ, třída 4. B na výstavu kaktusů a sukulentů do Společenského domu Reneta.

Navštívili jsme knihovnu, kde byla pro nás připravena knihovnická lekce s názvem „Humor v dětské literatuře“. Obě třídy také využily v rámci tělesné výchovy lezeckou stěnu v tělocvičně na ulici Palackého.

14. června nás odvezl autobus do Archeoparku v Chotěbuzi, kde jsme si mohli prohlédnout hradiště, které bylo osídleno ve dvou fázích, v pravěku a raném středověku. Seznámili jsme se s tehdejším způsobem života obyvatel a mohli jsme pobýt v polozemnici – domku ze dřeva, hlíny, slámy nebo rákosí.

V dalším týdnu jsme zhlédli divadelní představení „Sněhurka“ Těšínského divadla.

Poslední týden školy nám zpestřili lektoři Ekokomu besedou na téma „Svět třídění a recyklace“.

Všichni se těšíme na poslední akci – slavnostní ukončení školního roku a filmové představení Zdeňka Svěráka „Po strništi bos“.

Irena Kurková, tř. učitelka 4. B

Archiv
bottom of page