top of page

Zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého


Zápis do 1. ročníku ZŠ Gorkého pro školní rok 2019 / 2020 se koná v pondělí 8. dubna 2019 (od 12:00 do 18:00 h) a v úterý 9. dubna 2019 (od 12:00 do 17:00 h).

Žádost o zápis do 1. ročníku mohou podat ve stanoveném termínu zákonní zástupci, kteří k ověření bydliště a data narození dítěte předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

Těšíme se na Vás.

Zápis budou provádět dvě rovnocenné komise.

Pořadí u zápisu nerozhoduje o přijetí dítěte.

Pro plynulý průběh zápisu a zamezení dlouhých čekacích časů jsme připravili elektronický objednávkový systém, který můžete využít a jeho prostřednictvím se můžete ke Komisi č.1 nebo Komisi č.2 zaregistrovat a poté se na určený čas dostavit.

Pokud objednávkového systému nevyužijete a přijdete do školy bez objednání, budete zapisováni v prvním volném zápisovém termínu u jedné z obou komisí.

Další důležité informace pro rodiče:

V případě zájmu si může zákonný zástupce předem stáhnout potřebné formuláře z webu školy a předem vyplnit známé položky. Napomůže to hladkému průběhu formální části. Formuláře jsou dostupné níže.

Dokumenty ke stažení:

Archiv
bottom of page