top of page

Jarní návštěva ZOO v Ostravě


V pondělí 18. 3. se žáci semináře z přírodopisu a třída 9. B vydali do ostravské zoo. Měli tam několik úkolů – zúčastnit se soutěže Velká cena zoo 2019, předat finanční částku pro naše adoptivní zvíře a také věnovat zoo vlastnoručně vyrobené ptačí budky a krmítka.

Letošní soutěž měla výrazně ochranářskou orientaci – téma neslo název „ Ochrana přírody v ČR se zaměřením na NP a CHKO“. Soutěžili žáci, kteří navštěvují volitelný předmět seminář z přírodopisu. Soutěž probíhá formou testu ve dvou kategoriích (6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník, včetně žáků z víceletých gymnázií) a žáci soutěží v pětičlenných týmech. Mnohá naše družstva však tvořilo méně členů, někteří z žáků byli nemocní. Otázky byly opět velmi zapeklité, během příštího týdne se dozvíme, zda některé z našich družstev postoupí do finále. Všem soutěžícím děkuji za přípravu, vše, co se na soutěž učí, je pro ně práce navíc.

Pro lemura Sclaterova, kterého naše škola podporuje finančními příspěvky již mnoho let, se letos podařilo získat nemalou částku – je to 7 900,-Kč!!! Tímto bych chtěla za sebe, ale hlavně jménem zoologické zahrady, velmi poděkovat všem, kteří se na sbírce podíleli. Je úplně lhostejné, zda přispěli 5, 10, 50 či 100 korunami. Důležité je, že se rozhodli tato krásná a velmi ohrožená zvířata podpořit, pomoci jim. Jejich chov je finančně velmi náročný, takže naše peníze určitě pomohou.

Zároveň velmi děkuji – a opět tlumočím i poděkování pracovníků zoo – za krásné ptačí budky a krmítka, které vyrobili chlapci v pracovních činnostech pod vedením p. učitelky Rehwaldové. Výrobky se moc líbily a budou k dispozici ptačím obyvatelům a mlsounům v areálu zoo. Až půjdete příště ZOO Ostrava navštívit, možná tam svůj výrobek uvidíte.

Archiv
bottom of page