top of page

Pěvecká soutěž „Slavíček“ 2019 pro žáky 1. – 5. ročníku


V úterý 26. března se po vyučování sešlo v učebně hudební výchovy 33 soutěžících žáků, 5 porotců a několik diváků. Proběhl první ročník pěvecké soutěže Slavíček.

Soutěž byla rozdělena do pěti kategorií podle jednotlivých ročníků. Každou třídu reprezentovali 3 – 4 nejlepší zpěváci. Zazněly krásné písně - lidové i umělé a byly zazpívány bez hudebního doprovodu.

Výkony jednotlivých soutěžících posuzovala porota ve složení: paní učitelky - Nováková, Volná, Tulejová a Kurková. Pátým členem poroty byl Jan Šobra, žák třídy 9. A, který studuje zpěv a hru na housle v lidové škole umění. Milým překvapením bylo i jeho pěvecké vystoupení, které všechny potěšilo a soutěžící inspirovalo.

Porota hodnotila techniku zpěvu, intonaci, rytmus, barvu hlasu a výběr písně. Konkurence byla velká, rozhodování nebylo jednoduché. Pěvecké výkony byly v některých kategoriích velmi vyrovnané. Hlasové schopnosti prozrazovaly i školené hlásky. Zato nezkušení zpěváci zpívali před publikem poprvé a překonávali obrovskou trému. Atmosféra byla příjemná a pro všechny to byl krásný kulturní zážitek.

Jak vše dopadlo a kdo získal titul Slavíček 2019?

1. ročník:

1. místo: Nikola Sikorová (1. B) - Slavíček

2. místo: Dominika Andrle (1. A)

3. místo: David Hantl (1. A)

2. ročník:

1. místo: Adéla Holešová (2. B) - Slavíček

2. místo: Karolína Študentová (2. A)

3. místo: Alexandra Růzlová (2. A)

3. ročník:

1. místo: Anna Škobrtalová (3. B) – Slavíček

2. místo: Markéta Šplíchalová (3. A)

3. místo: David Černý (3. A) a Štěpán Kielar (3. A)

4. ročník:

1. místo:

Valérie Gajanová (4. B) a Magdaléna Vališová (4. B) – Slavíčci

2. místo: Eliška Mikulášková (4. A)

3. místo: Anna Šimsová (4. B)

5. ročník:

1. místo: Tereza Šimsová (5. B) – Slavíček

2. místo: Ema Bayerová (5. B)

3. místo: Kristýna Brenkusová (5. A) a Sára Pszczolková (5. B)

Slavíčkům a dalším oceněným blahopřejeme a všem zpěvákům děkujeme za účast. Poděkování patří také porotě za nelehké rozhodování, paní učitelce Tulejové za výrobu diplomů a paní učitelce Volné za přípravu učebny.

Irena Kurková, tř. učitelka 5. B

Archiv
bottom of page