top of page

Tradiční Jarní setkání s bývalými kolegy


A opět uplynul další rok a naši školu navštívili u příležitosti Dne učitelů její bývalí pracovníci, nyní již důchodci – nejen z řad učitelů, ale i správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny. Společné setkání – bývalých i současných pracovníků školy – se uskutečnilo v úterý 2. dubna 2019. Krátký kulturní program si připravily děti z 1. i 2. stupně pod vedením p. učitelky Novákové a p. učitelky Volné. Děti zahrály bajky, Honza Šobra uchvátil přítomné lidovou písní a žáci 3. A a 9. A společně zazpívali. Celé vystoupení bylo odměněno velkým potleskem. Potom následovalo tradiční společné focení a občerstvení s volným programem. Našla se i chvíle na prohlídku školy. Společně si všichni zavzpomínali na své aktivní působení ve škole a také se zajímali o současné úspěchy i problémy ve škole. Odpoledne všem příjemně uplynulo v přátelské atmosféře a již se všichni těší na další setkání nejpozději za rok.

Archiv
bottom of page