top of page

Včelařská soutěž

Včelařská soutěž o sladkou odměnu probíhala na naší škole od pátku 12. 04. do středy 17. 04. 2019. Akce se konala pod vedením vedoucího včelařského kroužku Abrožíci, který pracuje mnoho let při ZŠ Frýdecká v Havířově -Bludovicích.

Pan Vavřík ve vestibulu školy nainstaloval 10 tabulí, na kterých mohli žáci získat informace o životě včel, o významu opylování v přírodě, o organizaci života v úlech, o zdravotní prospěšnosti medu a výrobků z propolisu i včelího vosku. Tyto tabule byly profesionálně zpracovány. Během 4 dnů si žáci za doprovodu svých třídních učitelů a hlavně vyučujících Přírodopisu výstavku prohlédli a vyplnili pracovní list, na kterém odpověděli 10 otázek z dané problematiky. Tyto listy pak následně byly vloženy do bedny a ve středu p. Vavříkem vyhodnoceny. Ze správných odpovědí pak žákyně 7. ročníku Natálie Macurová vylosovala tři výherce a ti dostali sladkou odměnu, balíček s medem, medovým oplatkem, svíčkou z včelího vosku a sáček medových sladkostí.

Tady jsou jména výherců:

2.A - Sandra Mičková, 2.A- Vojta Kupka, 4.B – Adam Šebek

Celá akce se setkala s velikým ohlasem. Děkujeme.

Mgr. Pavla Keslerová

Archiv
bottom of page