top of page

Projekt MALÍ VĚDCI

Stejně jako v minulém školním roce, pokračovala i v tom letošním spolupráce naší školy se sousedním Gymnáziem Komenského v projektu Malí vědci. Jeho cílem je obohacení činnostního učení, kdy žáci ZŠ provádějí experimenty z oblasti přírodních věd a v jejich realizaci jim pomáhají žáci a učitelé z gymnázia.

Páťáci z tříd p. učitelky Hejdové a p. učitelky Kurkové absolvovali celkem 10 dvouhodinových setkání (5 v každé třídě). Při nich nejprve jedna polovina třídy provádí experimenty, ve druhé polovině probíhá normální výuka a druhou hodinu se žáci vymění. Práce probíhá ve skupinách, vedených žákem SŠ.

Témata jednotlivých setkání byla: Měření lidského těla, Vzduch, Pozorování v biologii – mikroskopování, Chemíkovy barvičky – chemická reakce, Biologie člověka – orgánové soustavy. V prosinci se třídy zapojené do projektu účastnily akce Vánoce Debrujárů, kterou připravoval kroužek Debrujárů na gymnáziu. Tam jim byly předány diplomy a drobné ceny za účast v projektu.

Děkujeme p. učitelkám Šigutové a Pufferové z Gymnázia Komenského, které experimenty i celý projekt se studenty i našimi žáky připravují.

Archiv
bottom of page