top of page

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení přerušení činnosti družin

Rada města Havířova

prostřednictvím odboru školství a kultury MMH

Svornosti 2

736 01 Havířov-Město

Název školy:

Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná

Přerušení (volno)

od-do:

01. 07. – 31. 08. 2019

Zdůvodnění:

Zjištěný nezájem zákonných zástupců žáků o přítomnost žáků ve školní družině v období letních prázdnin.

Zveřejněno:

Datum: 27. 06. 2019

Místo: web školy, úřední deska školy

Datum oznámení:

V Havířově dne: 27. 06. 2019

Archiv
bottom of page