top of page

Soutěž Wolfram 2019 – účastnili jsme se krajského kola


V pátek 13. září 2019 se čtveřice žáků naší školy - Adéla Brodecká, Kateřina Kochová, Adam Bednář a Marek Brodecký – zúčastnila krajského kola branně-vědomostní soutěže školních týmů Wolfram 2019. Stejně jako na jaře v oblastním kole, kde obsadili mezi havířovskými školami skvělé 2. místo, i tentokrát prokázali svou chytrost, šikovnost, fyzickou zdatnost a bojovného ducha. Ve výsledku jim to přineslo pěkné 10. místo z 25 účastníků.

V závodě se museli na téměř tříkilometrové trati kolem vodní nádrže Barnov ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá vypořádat s úkoly na osmi stanovištích. Patřily sem dva vědomostní testy, zdravověda, střelba ze vzduchovky, práce s mapou, veslování na raftu a další.

Z akce pořádané Krajským vojenským velitelstvím Armády ČR v Ostravě si jako odměnu odnesli repliku odznaku paravýsadku Wolfram, jehož členové se za 2. světové války, po výcviku v Británii a vysazení v Protektorátu Čechy a Morava, zapojili do boje proti nacistickým okupantům a přispěli k osvobození Československa.

Členům týmu děkujeme za reprezentaci školy!

Archiv
bottom of page