top of page

Akce Vodící pes na ZŠ Gorkého


V pondělí 21. 10. 2019 navštívil naši školu pan Ladislav Holba, který je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě – Kunčičkách. Pan Holba je majitelem a uživatelem vodícího psa - fenky Aminy. Před lety byl u nás na návštěvě se psem Pedrem, který je nyní již na zaslouženém odpočinku. Pan Holba příjemnou a laskavou formou přiblížil žákům 1. – 6. ročníků svou práci a téma pomoci handicapovanému člověku. Povídal si s dětmi o životě vodícího psa od jeho štěněčího věku. Čím vším musí byt pes vybaven, kolik za něj majitel zaplatí, kolik stojí výcvik vodícího psa a jak dlouho jeho výchova trvá. Názorně ukázal, jak umí vodící pes poslouchat, jak pomáhá lidem s problémy zraku, komu slouží červenobílá hůl a podobně. Vysvětlil také rozdíl v bílé a pruhované slepecké holi, ukázal fungující naslouchadla, protože on sám má vzácnou kombinací postižení - hluchoslepotu. Ukázal názorně dětem, jak mohou na ulici pomoci člověku s bílou holí, co mají říci, aby svou pomocí daného člověka neobtěžovali, jak nevidomé převádět přes cestu apod.

Závěrem pan Holba nabídl dětem veselé textilní hračky, které jsou výrobky pracovníků Charity sv. Alexandra. Zakoupením těchto hraček pomohou s pracovním uplatněním na trhu práce našich hendikepovaných spoluobčanů. Žáci viděli svět trošku jinýma očima, možná se naučí více si vážit svého zdraví, poznali, že fungující smysly vůbec nejsou samozřejmostí každého člověka.

Děkuji všem třídním učitelům za přípravu svých žáků na tuto emotivní vzdělávací akci, učme společně děti pomáhat si navzájem i pomáhat potřebným, celé společnosti se to vrátí v jejich dospělosti…

Mgr. Pavla Keslerová

Archiv
bottom of page