top of page

Škoní kolo Dějepisné olympiády


Ve čtvrtek 21.11.2019 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády. Tentokrát bylo tématicky zaměřeno na období přelomu 19. a 20. století. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 žáků z 8. a 9. ročníků, kteří prokázali rozličnou úroveň znalostí a dovedností při plnění úkolů. Nejvíce bodů získala, a tedy vítězkou se nakonec stala, Eva Bednářová (9.B), před Vojtou Míčkou (9.A) a Karin Hadašovou (8.A). Všem žákům děkujeme za účast a těm nejúspěšnějším gratulujeme! M. Novotná, T. Vlček.

Archiv
bottom of page