top of page

Součástí Ceny Ď za podporu ZOO Ostrava bylo i pozvání na slavnostní mši


V červnu letošního roku byla naše škola nominována, zoologickou zahradou v Ostravě, na „Cenu Ď“. Ta má za cíl vyjádřit poděkování mecenášům, podporovatelům a dárcům za jejich aktivity. Cenu jsme nakonec získali z pěti nominovaných organizací v naší kategorii, převzali ji v budově Nové scény Národního divadla v Praze a přivezli k nám do školy.

Součástí ceny byla pozvánka pro zástupce tzv. „Stonožkových“ škol (rozuměj-škol spolupracujících s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka) do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na pražském hradě na 9. slavnostní mši svatou pro všechny, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Mše se uskutečnila v pátek 6. 12. 2019 a jejím hlavním celebrantem byl Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP.

Děkujeme tímto hnutí Na vlastních nohou – Stonožka i Arcibiskupství pražskému za možnost zúčastnit se tohoto slavnostního aktu, který byl pro všechny účastníky nezapomenutelný.

Archiv
bottom of page