top of page

Biologická olympiáda – školní kolo


V letošním školním roce probíhá již 54. ročník Biologické olympiády. Tato velmi náročná soutěž je tvořena třemi částmi – vědomostním testem, poznáváním organismů a laboratorním úkolem. Tématem aktuálního ročníku je „Těžký život ve vodě“.

Školního kola se zúčastnili žáci, kteří navštěvují Přírodopisný kroužek, a všechny tři části nakonec dokončilo 8 soutěžících.

Nejvíce bodů získal Štěpán Smyček, druhý skončil David Firla a třetí Šimon Šimek, všichni ze 7. A. Na dalších místech pak skončili Vilém Stráník, Veronika Andrýsková, Ráchel Klimszová, Tomáš Zym a Klaudie Brůnová.

Vzhledem k nepříliš vysokému bodovému zisku se žáci, kteří školní kolo vyhráli, rozhodli, že nebudou pokračovat do okresního kola. Přesto všem účastníkům děkujeme za přípravu a přejeme lepší výsledky v dalších soutěžích.

Archiv
bottom of page