top of page

Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Sdělení rodičům k aktuální epidemiologické situaci

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS MSK), jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, Vám níže poskytujeme doporučení KHS MSK V Ostravě. Dodržování stanovených postupů má za účel minimalizovat rizika šíření infekce.

KORONAVIRUS

DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI

Vážená paní, Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala

obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně

jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,

AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA:

595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 119 (KHS linka ke koronaviru)

595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)

NEBO

kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

• Okres Bruntál 554 774 128

• Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316

• Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255

• Okres Nový Jičín 556 770 384-386

• Okres Opava 553 668 846

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se

ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru,

případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky

onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových

stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK

a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním

zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry.

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.

(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava)

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných

horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez

nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství)

bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou

vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Doporučení pro zdravotnická a sociální zařízení:

Vydání zákazu návštěv, a to do odvolání.

Doporučení pro školská zařízení:

Předání veškerému personálu a žákům.

Doporučení pro ostatní (např. ORP):

Žádáme o zveřejnění na webových stránkách a úřední desce.

Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený

hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.

BLIŽŠÍ INFORMACE:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

KHS MSK:

Zdravotní ústav v Ostravě:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:

Archiv
bottom of page