top of page

Informace k plánovanému zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Protože dosud nemáme bližší informace ke změně termínu stanovenému pro zápis do 1. ročníku, doporučujeme Vám sledovat naše školní webové stránky. Zde rodičům se zájmem zapsat své dítě do naší školy včas oznámíme, jakým způsobem budou moci zápis do 1. ročníku absolvovat.

Školský zákon stanoví povinnost zákonným zástupcům přihlásit dítě k zápisu ke školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Takže podle dosud známých opatření k uzavření škol ("do odvolání") není jasné, zda budou moci zápisy do 1. ročníku proběhnout v zákonném termínu - zda je stihnou školy v celé republice uskutečnit do 30. dubna.

Aktuální situaci a informace z Ministerstva školství i z Ministerstva zdravotnictví pravidelně sledujeme a aktualizujeme na našem školním webu.

Archiv
bottom of page