top of page

Domácí výuka ve třídě 3.A


Nařízením vlády ze dne 11. 3. 2020 byla zrušena prezenční výuka a nyní je vedena tzv. distanční výuka. To znamená, že se děti učí „ z domova“.

Přes počáteční problémy se už nyní daří s dětmi i rodiči komunikovat. Děti plní pilně zadané úkoly, a dokonce nezapomínají ani na předměty jako jsou pracovní činnosti, výtvarná, hudební nebo tělesná výchova. To dokládají přiložené fotografie. Za to patří všem velká pochvala a dík.

A jak jsem se od rodičů dozvěděla, většina z nich se už do školy těší.

Archiv
bottom of page