Na školní zahradě to žije!

       Škola a její prostory jsou sice již delší dobu uzavřeny žákům, to ale neplatí pro ostatní živé tvory. Rostliny a živočichové jsou v plné aktivitě zejména na naší školní zahradě.

     Dalo by se možná říci, že zvířatům klid bez přítomnosti žáků vyloženě prospívá. Zahrada je plná ptáků – od hrdliček, holubů, sýkor a kosů přes pěnice černohlavé až k lejskům bělokrkým, kteří letos opět zahnízdili v jedné z budek. Zahradu také dlouhodobě obývá zajíc polní a nelze vyčíslit množství hmyzu, které se objevuje na pestrobarevných květech v různých částech zahrady. Na zahradě je již třetím rokem nainstalována speciální budka pro čmeláky - ti se v ní sice opět neubytovali, zato se velmi zalíbila nějaké včele samotářce. Vybudovala v něm zajímavé hliněné komůrky pro své larvy.

     Doufejme, že se na naší zahradě bude zvířatům i nadále dařit a že rostliny, které na ní máme vysazeny, nás budou svými květy postupně těšit, alespoň zatím zdálky, přes plot až do podzimu.

 

 

 

Please reload

June 24, 2020

June 15, 2020

Please reload

Archiv
Please reload

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com