top of page

Na školní zahradě to žije!


Škola a její prostory jsou sice již delší dobu uzavřeny žákům, to ale neplatí pro ostatní živé tvory. Rostliny a živočichové jsou v plné aktivitě zejména na naší školní zahradě.

Dalo by se možná říci, že zvířatům klid bez přítomnosti žáků vyloženě prospívá. Zahrada je plná ptáků – od hrdliček, holubů, sýkor a kosů přes pěnice černohlavé až k lejskům bělokrkým, kteří letos opět zahnízdili v jedné z budek. Zahradu také dlouhodobě obývá zajíc polní a nelze vyčíslit množství hmyzu, které se objevuje na pestrobarevných květech v různých částech zahrady. Na zahradě je již třetím rokem nainstalována speciální budka pro čmeláky - ti se v ní sice opět neubytovali, zato se velmi zalíbila nějaké včele samotářce. Vybudovala v něm zajímavé hliněné komůrky pro své larvy.

Doufejme, že se na naší zahradě bude zvířatům i nadále dařit a že rostliny, které na ní máme vysazeny, nás budou svými květy postupně těšit, alespoň zatím zdálky, přes plot až do podzimu.

Archiv
bottom of page