top of page

Aktualizováno - Vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku od 11. 05. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření se v naší škole uskuteční od 11. května 2020 vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do výše uvedených aktivit není povinná, bude probíhat pouze pro přihlášené žáky (zájemce) ve skupinách o maximálním počtu 15 žáků.

Přihlášení k přípravě na přijímací zkoušky musí provést všichni zájemci do 07. 05. 2020 a to prostřednictvím dotazníku, který byl zaslán zákonným zástupcům žáků přes prostředí Komens-Bakaláři. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Podmínkou pro účast žáka ve výše uvedených aktivitách je zákonným zástupcem předem podepsané čestné prohlášení a seznámení. Formulář je k dispozici ke stažení níže:

Bližší informace o provozu školy, organizaci vzdělávacích aktivit, hygienických opatřeních souvisejících s účastí žáků 9. ročníku na vzdělávacích aktivitách od 11. 05. 2020 v pokynech níže:

Archiv
bottom of page