Pomůcky pro děti se SVP


I v době distančního vzdělávání naši asistenti pedagogů pomáhají třídním učitelům v náročné situaci s domácím vzděláváním dětí na dálku. A k tomu navíc vyrábí pomůcky pro svěřené děti. Příkladem jsou pracovní sešity pro děti se SVP, které vyrobila p. L. Hlisnikowská.

Prohlédnout si je můžete na obrázcích ve Fotogalerii po článkem.