top of page

Pomůcky pro děti se SVP


I v době distančního vzdělávání naši asistenti pedagogů pomáhají třídním učitelům v náročné situaci s domácím vzděláváním dětí na dálku. A k tomu navíc vyrábí pomůcky pro svěřené děti. Příkladem jsou pracovní sešity pro děti se SVP, které vyrobila p. L. Hlisnikowská.

Prohlédnout si je můžete na obrázcích ve Fotogalerii po článkem.

Archiv
bottom of page