top of page

Naši deváťáci v lavicích!


Na ZŠ Gorkého začala první vlna uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Od 11. 05. 2020 je možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka není pro žáky 9. ročníku povinná, přesto se k přítomnosti ve škole přihlásilo celkem 29 deváťáků.

Těmto žákům začalo období několika týdnů intenzivní přípravy z Matematiky a Českého jazyka na přijímací zkoušky na střední školy, které se budou konat 8. června 2020.

Přestože je příprava mírně komplikovaná dodržováním přísných hygienických podmínek, žáci i vyučující toto omezení úspěšně překonávají.

Za všechny zaměstnance školy přejeme žákům 9. ročníku, připravujícím se na přijímací zkoušky, hodně zdraví, optimismu a velkou víru ve své schopnosti podpořenou usilovnou prací.

Vyučující - p. uč. Lenka Schindlerová, p. uč. Magdaléna Slobodová i p. uč. Martina Novotná jdou do této přípravy s vysokým pracovním nasazením bez ohledu na organizační omezení a za to jim patří náš veliký dík.

Držíme všem zúčastněným na této přípravné akci palce a věříme, že ke spokojenosti všech žáci vykonají přijímací zkoušky úspěšně a budou na zvolené školy přijati.

Archiv
bottom of page