top of page

Aktivity pro žáky 2. stupně naší školy pořádané od 8. 6. 2020

V souladu s harmonogramem MŠMT k uvolňování opatření byly stanoveny podmínky pro možnou přítomnost žáků 2. stupně ve školách od 8. 6. 2020. Touto cestou Vás informujeme o systému aktivit, které budou probíhat na naší škole pro žáky 2. stupně.

Dle rozhodnutí Ministerstva školství bude hlavní vzdělávací aktivitou pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin.

Na základě konkrétních prostorových, personálních a organizačních podmínek naší školy bude umožněna žákům 2. stupně ZŠ přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové konzultace (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 • Třídnické hodiny.

 • Socializační aktivity.

 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Pro hladký průběh při uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku bude naše škola pořádat v termínu od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně konzultace v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020 za níže uvedených podmínek:

 • Konzultací se zúčastní pouze žáci, kteří budou ke konzultaci vyzváni svým vyučujícím

 • Vyzváni ke konzultaci budou zpravidla žáci, u kterých dosud nezískali vyučující podklady potřebné k hodnocení vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 • Vyzváni ke konzultaci budou žáci ve dnech 1. - 5. 6. 2020

 • Provozní doba pro konání konzultací je stanovena v pracovní dny na dobu 08:00 - 16:00 hodin

 • Z konzultací může být žák omluven ze závažných důvodů, které doloží vyučujícímu zákonný zástupce (nejlépe předem v systému Bakaláři, emailem, telefonicky) a zároveň domluví náhradní termín konzultace pro vyzvaného žáka

 • V rámci konzultací musí být dodržována platná hygienická opatření:

 • Před první návštěvou konzultace předloží vyzvaný žák podepsané čestné prohlášení (ke stažení níže) – bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi vstup do budovy školy umožněn

 • Po vstupu do budovy si žák vydezinfikuje ruce ze stojanu umístěného u vchodu do budovy

 • Během pobytu ve škole bude vyzvaný žák používat ústní roušku (pokud neurčí vyučující jinak – za podmínky odstup 1,5-2 metry)

 • Ve dnech účasti na konzultacích může žák odebrat oběd ve školní jídelně v době 11:00 – 13:00 hodin (přihlásit oběd je nutno nejméně den předem do 13:00 hodin na t.č. 597 578 594 nebo 597 578829).

Z organizačních důvodů jsme byli nuceni přesunout odevzdávání učebnic používaných žáky v tomto školním roce a rozdávání učebnic pro příští školní rok na první dny nového školního roku 2020/2021, na dny 2. - 4. září 2020. Z uvedeného důvodu Vás žádáme, abyste škole (třídnímu učiteli nebo na sekretariát školy) včas oznámili skutečnost o případném plánovaném přestupu žáka na jinou školu. V případě plánovaného přestupu bychom řešili odevzdávání učebnic a vyrovnání ostatních pohledávek individuálně.

Se všemi žáky 6. – 9. ročníku se třídní učitelé potkají dne 30. 6. 2020 při rozdávání vysvědčení, které bude probíhat podle platných hygienických opatření ve skupinách do 15 žáků dle připraveného harmonogramu, který Vám včas zašleme.

S některými žáky 2. stupně se vyučující setkají z jiných důvodů uvedených v odrážkách výše.

Vedení školy

Archiv
bottom of page